Ga naar de inhoud

Toestemmingsformulier

In het kader van de AVG-wetgeving (privacy) registreert Baptistengemeente Katwijk van alle leden en vaste bezoekers de wensen rondom de opslag en publicatie van persoonsgevoelige informatie. We slaan uw gegevens op in onze administratie.