Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet de overheid (februari)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet de overheid’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er is ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. 

Mat. 2:1-23 De overheid (Herodus)

Herodes Ascalonita, ook wel de Grote, de Bouwer of de Slachter genoemd, is de koning op het moment dat de magiërs op bezoek komen. Hij schrikt als hij hoort dat er een koning geboren is. Jezus heeft niet direct met deze man te maken, maar zijn beslissingen zijn wel van grote invloed op het leven van Jezus! 

 • Hoe hebben anderen invloed op jouw leven? Ook mensen waar je niet direct mee te maken hebt? 

Herodes roept alle hogepriesters en Schriftgeleerden bij elkaar om hem te vertellen wat hier gaande is – grappig vind ik dat hij als eerst het woord Messias gebruikt, althans zo lijkt het. Herodes was ontzettend achterdochtig en liet veel mensen ombrengen op verdenking van samenzweringen e.d. zaken. Ook hierin voelde hij zich bedreigd door een eventuele nieuwe koning en de getrouwheid van de geschreven woorden van de profeet Micha, waardoor hij alle jongetjes van twee jaar en jonger laat ombrengen. Eerst geeft hij nog de magiërs de opdracht om hem te komen vertellen waar ze die koning hebben gevonden, onder valse voorwendselen om hem ook eer te bewijzen.

 • In hoeverre laat jij je leiden door je emoties, zoals Herodes? En door de omstandigheden? 

Zowel de magiërs als Jozef worden in een droom gewaarschuwd voor gevaar en krijgen een opdracht van God. 

 • Heb jij wel eens een droom gehad waarin je de leiding van God ervoer? Of heb je dit op een andere manier ervaren? Geef elkaar voorbeelden van deze momenten.

Mat. 22:15-22 Belasting betalen

We nemen hier even een sprong in de tijd en komen bij een volwassen Jezus uit. De intocht in Jeruzalem is geweest, Jezus wandelt in Zijn bediening en vertelt gelijkenissen. De hogepriesters en Farizeeën begrijpen dat het (vaak) over hen gaat en willen hem gevangen nemen, maar weten niet hoe. Aan het begin van dit Bijbelgedeelte beraden ze een plan om Hem in de val te lokken met een uitspraak over het wel of niet betalen van belasting. Jezus trapt er niet in.

 • Ben jij wel eens in de val gelokt door anderen en hoe ging je hiermee om? 
 • Hoe kun je voorkomen dat je in de listen van de duivel trapt? 
 • Wat voor houding heb jij t.o.v. de overheid? Hoe ver ben jij bereid te gaan in het gehoorzamen van de overheid?
 • Wat kunnen we leren van Jezus’ houding:
  • T.o.v. de farizeeën, t.o.v. de Keizer/overheid en t.o.v. Zijn Vader?

Joh. 18:33-40 en Joh. 19:1-16 Pilatus

We zijn nu bij het einde van Jezus aardse leven gekomen. Hij staat voor Pilatus. Het is een wat langer Bijbelgedeelte, maar lees het eens rustig door met elkaar en probeer je in te leven in dat moment. 

 • Wat valt je op? 

Wat een aparte situatie is dit. Pilatus voert een gesprek met Jezus, stelt Hem vragen, maar vindt geen schuld bij Jezus en dat laat hij ook drie keer weten. Hij begrijpt niet zo goed wat de Joden komen doen met deze Jezus, het is toch iets tussen hen, maar toch probeert hij het volk constant te sussen en tegemoet te komen.  

 • Hoe vaak probeer jij de mensen te sussen en tegemoet te komen? Hoe vaak doe jij water bij de wijn omdat je bang bent voor de mening van anderen, bang voor wat ze zouden kunnen zeggen of doen of van jou vinden als je wel de waarheid spreekt? 
 • Pilatus valt voor de manipulatieve opmerkingen van de Joden en geeft uiteindelijk toe aan hun nukken. Hoe kun je ervoor zorgen dat dat jou niet overkomt of hoe roep je het een halt toe als je er al in verstrikt bent geraakt? 

Bij het lezen van deze tekst moest ik denken aan de vervolgde christenen die ook gevangen genomen worden en mishandeld of bespot om hun geloof. 

 • Wat kunnen we leren van onze broers en zussen in die situatie en van Jezus’ houding?
 • Bid met elkaar voor de vervolgde christenen en voor onze eigen houding t.o.v. onze naasten. Bid ook dat je de moed hebt om de waarheid te blijven verkondigen, weliswaar in liefde en genade, maar daarin standhoudt tegen de listen van de duivel.

Mat. 28:18-20 De verhoudingen duidelijk

We hebben het hiervoor steeds gehad over menselijke overheden en heersers. In deze tekst worden de verhoudingen weer even duidelijk gemaakt. 

 • Wie heeft alle macht gekregen in hemel en aarde? Wie is er bij je, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld?
  • Onthoudt dus goed dat wat er op aarde ook gebeurd en wie er ook over jou heerst, goed of slecht, er altijd een grotere macht is die overal boven staat!
 • Besef je dit eigenlijk wel en hoe vaak leef je daar ook naar? 

Jezus zegt hier ook: “Ga dus op weg (…)”. Fantastische woorden vind ik dat, want ik houd ervan om te gaan, liefst naar de andere kant van de wereld. En ik houd er ook van om de mensen te vertellen over Jezus. 

 • Waar houd jij van? Wat is jouw passie? Hoeft niet iets geestelijks te zijn 😉 Waar word je warm van en waarvoor zou je willen gaan?
  • Ik hoorde wel eens dat mensen één woord hebben voor het nieuwe jaar en daarnaar willen leven. Zo dacht ik met nieuwjaar om dat ook (weer) eens te proberen. Ik besefte dat ik teveel met Gods werk bezig was geweest i.p.v. met God zelf. Ik wilde zo graag van alles voor Hem doen, voor Hem gaan, dat ik Hem voorbij liep. Daarmee was ik onbewust ook meer met mezelf bezig dan met God. Mijn nieuwe woord voor dit jaar is ‘focus’ geworden. Ik wil de focus weer op God richten. Dit bid ik nu elke dag en het helpt echt! Elke keer als ik de focus dreig te verliezen, richt ik me op God en dat helpt me om in die situatie weer rustig te worden. 
 • Hoe zorg jij ervoor dat je de focus op God gericht houdt? 
 • Hoe komen focus en passie bij elkaar? Durf je dat los te laten in Gods handen? Probeer het eens (schrijf het op) en vertel erover aan elkaar bij de volgende ontmoeting met elkaar, ik ben benieuwd! 🙂