Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet zijn leerlingen (januari)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet zijn leerlingen’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er is ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. 

Mat. 4:12-25 (Jezus ontmoet zijn leerlingen in verschillende groepsgroottes)

Roeping en gevolgen. We hebben het gehad over de tegenstander, die Jezus in de voorgaande verzen tegenkwam in de woestijn. We hebben het gehad over Jezus en Zijn familie en nu gaan we het hebben over Zijn leerlingen en vrienden. Jezus laat Zijn thuis achter zich en gaat in Kafarnaüm wonen, aan het meer van Galilea. Jezus begint Zijn verkondiging en kiest de eerste vier leerlingen uit om Hem te volgen.

 • Hoe stond Jezus bekend in de omgeving?  Waarom zouden deze vissers zomaar met Hem meegaan en alles achterlaten, zelfs hun vader?

Achtergrondinformatie
In het boek: ‘Jezus Leven’ van Henk Stoorvogel, wordt het e.e.a. uitgelegd over het leven en het volgen van een Rabbi. in het kort:

 • kinderen gingen vanaf hun 6e jaar naar school.
  • meisjes kregen 5 jaar lang les in de Bijbelboeken: Deuteronomium, Psalmen en Spreuken.
  • jongens kregen les in de Thora, de eerste 5 boeken van het Oude Testament.
 • dat was de eerste fase. De tweede fase was alleen voor de jongens die de eerste fase het best hadden afgerond, daarbij moesten ze álle boeken van het OT uit hun hoofd leren. 
 • daarna was er nog een derde fase, maar ook die was alleen voor de allerbesten: de opleiding tot schriftgeleerde, of rabbi. Toen het hoogst haalbare. Je moest de hele Tenach uit je hoofd kennen én het op een boeiende wijze kunnen onderwijzen en door de lokale gemeenschap erkend worden als rabbi. Dan was je een rabbi met ‘smicha’, autoriteit en dat was zeldzaam. Rabbi’s met smicha hadden als enige het voorrecht om een groep discipelen mee te nemen tijdens hun reizen door het land. ook hadden zij als enigen de bevoegdheid om een nieuwe uitleg van de Bijbel te geven. Het respect van de Joden voor een rabbi met smicha was grenzeloos. De band tussen een rabbi met smicha en zijn discipelen was de meest nauwe band die een mens maar kon hebben, buiten het huwelijk. 
 • de studenten die goed genoeg waren voor deze fase solliciteerden bij een rabbi met smicha en zeiden daarmee: ‘Rabbi, ik wil worden zoals u bent.’ In die fase ging het niet om het vergaren van kennis, maar vooral om wijsheid. Het ging om het worden als de rabbi. Wanneer een rabbi een discipel in zijn gevolg toeliet, dan zei de rabbi daarmee: ‘Ik geloof dat hij het in je hebt om te worden als ik, volg mij maar.’ 

Met deze kennis begrijp je misschien beter waarom ze gelijk met Hem meegingen en hun vader hen waarschijnlijk zelfs wegstuurde om zo’n kans niet te laten liggen. Het bijzondere was dat deze vissers waarschijnlijk die derde fase nooit gehaald hebben, misschien zelfs de tweede fase niet eens. En toch koos Jezus hen uit en zei daarmee dat Hij in hen geloofde, om te worden als Hij. Hoe bijzonder!

 • Wat doet dit met je? Hoe denk je nu over Jezus en hoe denk je over jezelf?
 • Zie jij jezelf door Jezus’ ogen? Wil jij ook Zijn discipel worden, want Hij gelooft al dat je het in je hebt om te worden als Hij, volg Hem maar!

Luc.10:1-24 (Uitzending van de 72 leerlingen)

 • Wat betekent het om Jezus te volgen?

Er zijn veel mensen die Jezus volgen, maar Jezus is wel duidelijk dat wie Hem wil volgen wel zijn kruis op zich moet nemen, want Hem volgen zal niet makkelijk zijn. In de laatste verzen van hoofdstuk 9 zegt Jezus dat vossen holen hebben, maar Hij geen plek heeft om Zijn hoofd neer te leggen. Ze zouden dus eigenlijk dakloos zijn als ze Hem gingen volgen. Het betekent ook dat Jezus op de eerste plaats komt, niet je vader die begraven moet worden of je huisgenoten van wie je nog afscheid wilt nemen. Hem volgen betekent een levenslange toewijding! Hierop volgt hoofdstuk 10, waar Jezus blijkbaar 72 mensen heeft gevonden die deze toewijding hebben gegeven, en stuurt hen op weg – als lammeren onder de wolven. Deze mensen volgen Jezus net zoals de discipelen Hem willen volgen – een Rabbi met smicha is het waard om gevolgd te worden en deze Rabbi is tevens de Zoon van God.

 • Ben jij bereid om Hem te volgen? Ongeacht de omstandigheden?
 • Wat mag het je kosten? 

In vers 17 lezen we dat de 72 terugkeerden vol vreugde. Hoewel het hen dus wat kostte om Jezus te volgen en Zijn boodschap te verkondigen, gaf het hun nog veel meer: vreugde!

 • Welke vreugde heeft Jezus jou gegeven in het afgelopen jaar? Kijk met elkaar terug op 2022 en schrijf alles op waar jullie vreugde hebben ervaren en dankbaar voor zijn en laat die dingen nog eens terugkomen in de komende bijeenkomsten dit jaar. Jullie zouden het ook kunnen bewaren (digitaal of op papier) met een herinnering voor volgend jaar om weer terug te kijken. Dit zou je dan weer kunnen herhalen.

Joh.15:9-17 (Vriendschapsrelatie)

Wow, wat een prachtig stuk is dit! Wat een liefdevolle woorden spreekt Jezus hier uit en ze gelden niet alleen voor de mensen toen, maar ook voor ons. Jezus heeft het hier over liefde en liefhebben en weer die vreugde die hierboven al genoemd is. Hij heeft het over het houden van de geboden en je leven geven voor vrienden. Hij noemt ons Zijn vrienden en geen slaven meer. Hij heeft ons uitgekozen en draagt ons op om vrucht te dragen, blijvende vrucht. En we mogen Hem alles vragen, Hij zal het geven.

 • In de maand december hebben we het gehad over familie en hier lezen we over vrienden. Wat is vriendschap eigenlijk? Noem met elkaar een aantal eigenschappen van een vriend(schap).
 • Hoe zou jij je vriendschap met Jezus omschrijven?
 • Heb jij zo’n vriendschap, zoals jullie hierboven genoemd hebben? Ben jij zo’n vriend voor een ander of hoe zou je dat kunnen worden? Wat zou je anders kunnen doen – zonder schuldgevoelens op te rakelen, maar door te kijken naar Jezus’ voorbeeld! 
 • Extra: je zou je vriend(in) deze week een kaartje kunnen sturen! 🙂

Joh. 21:1-19 (Genade als basis)

Jezus verschijnt weer aan Zijn leerlingen, in het bijzonder aan Petrus, maar wel in het bijzijn van anderen. Voor onze geestelijke groei is het belangrijk, nee, cruciaal om te weten dat we vergeven zijn! Jezus stelde Petrus niet drie keer dezelfde vraag omdat Hij het antwoord niet wist, maar omdat Hij wist hoe belangrijk het voor Petrus was om het zichzelf hardop te horen zeggen, in de aanwezigheid van de anderen. Petrus hoort zichzelf zeggen dat hij van Jezus houdt en daarmee zegt hij wat zijn hartsgesteldheid is. Vervolgens geeft Jezus hem de opdracht om, net als Hij, een goede herder te zijn. Ondanks je zwaktes en gebreken, want Ik geloof in je en vertrouw je dezelfde opdracht toe die Mij gegeven is: om een goede herder te zijn, bereid om je leven te geven voor Mijn lammeren en schapen. 

 • Welke opdracht heb jij ontvangen van Jezus? En wat doe je ermee?
 • Jezus stelt jou dezelfde vraag en wat is daarop jouw antwoord? Ben je te bang om ja te zeggen, vanwege de dingen die je misdaan hebt of juist niet gedaan hebt tijdens je leven? Kijk dan naar Petrus! Durf hetzelfde vertrouwen te hebben. Jezus weet dat je Hem liefhebt, zelfs als je daden vaak iets anders lijken te zeggen. 
 • Wat zou je nu tegen Jezus willen zeggen? Durf je dat nu te doen in de aanwezigheid van de mensen die nu om je heen zijn?! 

Genade, vreugde, vrede en liefde gewenst!