Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet zijn familie (december)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet zijn familie’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er zijn ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. Onder de tekstgedeelten vind je de introductie van Jaap Ketelaar. Het gesprek met een gemeentelid doen we deze maand op de derde zondag in de dienst. Veel zegen!

Luc.2: 41-52 (Jezus ontmoet zijn vader en moeder)

Jezus is hier twaalf jaar en gaat met Zijn ouders naar Jeruzalem voor het jaarlijkse Pesachfeest. Op de terugweg blijft Hij achter, maar Zijn ouders zijn in de veronderstelling dat Hij wel mee is. 

Ik weet nog dat mijn vader altijd zei: ‘even koppen tellen’, omdat hij er zeker van wilde zijn dat hij al zijn kinderen mee had. Ik ben wat minder georganiseerd en ga er ook makkelijker vanuit dat ze wel meekomen, dus ik begrijp deze situatie dan ook wel. Zeker ook omdat men in die tijd met heel de familie e/o het dorp op pad ging voor zo’n pelgrimstocht. Hoewel ik hem ook wel even zou knijpen als ik erachter kom dat mijn kind er toch niet bij is. Wat moeten Jozef en Maria wel niet gedacht en gevoeld hebben toen ze terugliepen naar Jeruzalem om Jezus te zoeken? En waar hebben zij geslapen in die drie dagen, of konden ze niet slapen? Ik snap hun reactie dan ook wel toen ze Hem eindelijk vonden: ‘wat heb Je ons aangedaan?’ Angst in hun hart.. zal ze teruggedacht hebben aan de woorden van Simeon in de tempel toen Jezus nog een klein kind was (Lucas 2: 34, 35)? We weten het niet, maar gaat het om hun in dit stuk? 

 • Wat kunnen we hiervan leren?

Jezus heeft op twaalfjarige leeftijd al een sterke identiteit ontwikkeld en weet waar Hij voor staat. Hij houdt van Zijn ouders, maar kiest niet altijd de weg die Zijn ouders kiezen. Jaap had het in de teaser over het boek: ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henri Cloud.

 • Hoe is jouw identiteit ontwikkeld? Waar sta jij voor, waar geloof jij in en hoe stond dat in verhouding met de ideeën van je ouders?
 • Hoe ben jij jouw eigen weg gegaan?
 • Vond je het spannend om de verbinding vast te houden terwijl je je eigen positie innam? En hoe is dat nu in andere relaties?

Ben je je er ook van bewust dat je daardoor een gevaar bent voor de tegenstander en dat hij zal proberen je dwars te zitten en van God af te houden?!

Luc.4:14-30 (Jezus ontmoet zijn dorpsgenoten in Nazareth)

Jezus, gesterkt door de Geest, na Zijn beproeving in de woestijn, keert terug naar Galilea en komt ook in Nazareth, Zijn eigen dorp. Hij leest voor uit de boekrol van Jesaja en geeft aan dat dat Schriftgedeelte nu in vervulling is gegaan. Velen vinden het mooi wat Hij zegt en vallen Hem bij. Ze zijn onder de indruk van Zijn woorden, maar ook verbaasd dat dit de zoon van Jozef is. Op dat moment is het nog goed, maar dan zegt Jezus iets wat de mensen tegen het zere been stoot, vanaf vers 24: Geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad en Hij vergelijkt zichzelf met Elia en Elisa, die naar de heidenen werden gestuurd om daar te helpen en te genezen i.p.v. in Israël zelf. 

 • Wat bedoelt Jezus hiermee en waarom maakt het de mensen zo boos, dat ze Hem zelfs in de afgrond willen storten? 
 • Misschien merk je het ook in je eigen omgeving? Zolang je goede daden doet en anderen helpt, vinden ze het prima dat je christen bent. Maar zodra je anders denkt en dat uitspreekt.. dan wordt er ineens anders over je gedacht. Ervaren jullie dat ook wel eens, praat erover met elkaar.

Mar.3:20-35 (Jezus ontmoet zijn gezinsleden)

Jezus heeft Zijn discipelen uitgekozen, Hij heeft hen ook de macht gegeven om demonen uit te drijven. Jezus heeft net daarvoor een aantal onreine geesten verboden over Hem te spreken. Jezus heeft iemand genezen op de sabbat en telkens zoekt de menigte Hem weer op omdat ze hadden gehoord wat Hij allemaal deed. Ook nu zijn er zoveel mensen om hen heen dat ze zelfs niet kunnen gaan eten. Er is onrust, dat is duidelijk, de meningen over Hem zijn verdeeld: Zijn verwanten (wie dat dan ook zijn), vonden dat Hij Zijn verstand had verloren, de Schriftgeleerden zeiden dat Hij bezeten was door de duivel en even later komen Zijn broers en moeder Hem halen; om welke reden wordt hier niet duidelijk.

 • Wat kunnen we leren van Jezus’ houding in dit hoofdstuk? Wat valt jullie op? 
 • Jezus maakt verbinding met de menigte, Hij is er voor hen, Hij is beschikbaar.
  • Herken je dit in je eigen leven, ben je beschikbaar voor God en voor de mensen? Zelfs ten koste van je eigen behoeften? 
 • Hij legt uit dat een verdeeld koninkrijk niet kan standhouden.
  • Was Jezus hier Zichzelf aan het verdedigen of zat er meer achter? 
  • Als er in jouw binnenste verdeeldheid is, kan dat dan standhouden? Zijn er dingen die nog beleden moeten worden of waar bevrijding nodig is? Bid er met elkaar voor!
 • Hij bemoedigt en legt weer die verbinding door aan te geven wanneer je Zijn broer, zus of moeder bent: Door Gods wil te doen! Jezus wijst hier, denk ik, niet zijn eigen moeder en broers af. Hij wil alleen aangeven dat wij ons ervan bewust moeten zijn waar onze prioriteiten liggen. 

Joh.19:25-27 (Jezus ontmoet zijn alleenstaande moeder)

Hier wordt een prachtig voorbeeld gegeven van Jezus’ gave om te verbinden en lief te hebben. Hij zegt tegen Zijn moeder en de discipel van wie Hij veel hield dat zij niet alleen verder hoeven te gaan. Hij zorgt voor Zijn moeder, Hij laat haar in goede handen achter.

 • Ouders zorgen voor hun kinderen, maar andersom gebeurt ook. Misschien zit jij nu wel in die fase, hoe is dat, hoe voelt dat? 
 • Misschien heb je geen ouders meer of geen contact meer met je ouders..
 • Misschien ben je een alleenstaande ouder..
  • Hoe houd je in deze situaties de verbinding en de relatie vast of hoe herstel je die als dat nog mogelijk is?
  • Zorg hierbij dat je open en eerlijk naar de situatie kijkt en jezelf niet laat aanklagen door schuldgevoel, maar met Jezus’ ogen kijkt!