Ga naar de inhoud

‘Op gebalanceerde wijze bezig zijn met Israël’

Jaarlijks organiseert de Baptistengemeente Katwijk Israël-avonden. Laagdrempelige en toegankelijke avonden samen met Mission Grace waarin Gods hart voor zijn volk naar voren komt. Maar er gebeurt nog meer waarmee de baptistengemeente uiting wil geven aan verbondenheid met het volk Israël. Zo werd op de laatste Israël-avond gekeken naar een mogelijk partnerschap met een Messias-belijdende gemeente in Israël. 

Voorganger Jaap Ketelaar zit in de werkgroep van de Israël-avonden: “Als gemeente hebben wij hart voor Gods volk Israël. Op een gebalanceerde wijze willen wij hier uiting aan geven. We zijn daarbij samen met de raad uitgekomen op een aantal aandachtspunten.”

Israel-zondag

Een van die punten is de Israël-zondag in oktober waar veel kerken en gemeenten bij stilstaan. Tijdens de ochtenddienst wordt hier vorm aan gegeven. Bekijk hier de laatste dienst op Israël-zondag. Maandelijks is er na de zondagochtenddienst tijd om gezamenlijk specifiek voor Israël te bidden. 

Israel-avonden

Inmiddels wordt voor de derde keer een serie Israel-avonden georganiseerd. Zo’n vier avonden in een seizoen waarin verschillende sprekers vanuit hun hart vertellen over hun betrokkenheid bij Gods volk. Jaap: “Zonder al te veel voorkennis moet je betrokken kunnen zijn of raken bij het onderwerp. Daarnaast zijn we bezig met een onderwijsprogramma waarin we op onderdelen een verdiepingsslag kunnen maken.”

Spreker Michiel van Steenwinkel tijdens de laatste Israël-avond op zondag 13 november

Partnerschap

Tijdens de laatste Israël-avond is een mogelijk partnerschap/vriendenband met een Messias-belijdende gemeente in Israël naar voren gekomen. Jaap: “We hebben hierin de samenwerking gezocht met het Comité Gemeentehulp Israël.” Spreker Michiel Steenwinkel gaf tijdens de avond een indruk gegeven van de mogelijkheden. Jaap: “We mikken op een relatie die gelijkwaardig is, waarin wij (hopelijk) iets voor hen, maar zij ook voor ons iets kunnen betekenen. Ieder naar mogelijkheden en hoe de God van Abraham, Izaäk en Jakob ons leidt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van der Bent ([email protected])