Ga naar de inhoud

Beta-cursus

Daar waar de Alpha-cursus een kennismaking is met de beginselen van het christelijk geloof, vindt in de Beta-cursus een verdieping plaats. En het is een discipelschapstraining.
Het mooie van de Beta-cursus is dat deze voortbouwt op de eerder behandelde onderwerpen, waardoor het mogelijk is om er wat dieper op in te gaan. Daarnaast is er tussen de deelnemers onderling en de leiding al meer vertrouwen ontstaan, waardoor het gesprek in de kleine groepen ook meer verdieping krijgt.

Opzet van Beta-cursus

De Beta-cursus wordt georganiseerd door de Baptistengemeente Katwijk op 11 zondagavonden (van 18.00 (zonder maaltijd!) tot 20.30 uur) in Tripodia. Toegang is gratis.

Opgeven

Nieuwsgierig? Opgeven kan per e-mail: [email protected]. Je mag ook eerst langskomen en kijken of het wat voor je is, wel graag even doorgeven per mail in verband met het eten.

Agenda komende 3 maanden