Ga naar de inhoud

Periodieke schenking, geven met belastingvoordeel

Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Deze manier van geven is 100% fiscaal aftrekbaar omdat bij een periodieke schenking geen drempel of maximumbedrag geldt. (Voor het aftrekken van gewone giften geldt wél een drempelbedrag en een maximum)

Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Als u start met periodiek schenken, kan de Baptistengemeente Katwijk 5 jaar op steun rekenen. Deze vorm van structurele financiële ondersteuning is erg waardevol voor ons werk. Een voorwaarde is dat er jaarlijks, voor minimaal 5 jaar, een vast bedrag gegeven wordt*

Voorheen was tussenkomst van een notaris en het overleggen van een legitimatiebewijs nodig om voor deze fiscale aftrek in aanmerking te komen. Dit is sinds 2014 vervallen.

U kunt hier een proefberekening maken.

HOE WERKT HET:

  • U schenkt jaarlijks – mag ook in termijnen – een vast bedrag aan de Baptisten-gemeente Katwijk. 
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
  • U gaat een overeenkomst aan. Deze treft u als bijlage aan. Deze kunt u zelf printen maar wij kunnen de overeenkomst ook naar u opsturen.
  • U ondertekent de overeenkomst en stuurt deze naar ons op. Vervolgens ontvangt u een kopie van de overeenkomst voorzien van een transactienummer van ons retour. Dit transactienummer heeft u nodig bij uw belastingaangifte. Ook moet u deze overeenkomst kunnen overleggen met de belastingdienst.

De Baptistengemeente Katwijk valt onder de ANBI regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt de Baptistengemeente Katwijk geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Heeft u vragen of wilt u een overeenkomst toegestuurd krijgen? Neem contact op met Janneke Visser: 06-374 67 996 of mail [email protected]

* in geval van overlijden, werkeloos/arbeidsongeschiktheid van de schenker en het verlies van ANBI/faillissement van de Baptistengemeente Katwijk vervalt de verplichting tot schenken.