Ga naar de inhoud

Doopdienst met negen jonge mensen

Gemeenteleden, familie, vrienden en andere bezoekers waren afgelopen zondag 11 februari getuige van de doop van negen jonge mensen. Jongeren met al dan niet een christelijke achtergrond en opvoeding die het verlangen hebben gekregen om Jezus na te volgen in de doop. In de indrukwekkende getuigenissen kwam duidelijk naar voren dat God in het leven van iedere jongeren ingegrepen heeft.

Verslaving

Opvallend was dat verschillende jongeren al op jonge leeftijd te maken kregen met (drank)verslaving en al het nodige hadden meegemaakt. Maar niets bleek werkelijk echte vrede te geven, totdat ze Jezus leerden kennen. Maar ook Lucas (12) die nog niet zoveel had meegemaakt, maar wel heel graag zich wilde laten dopen, gaf zijn getuigenis. Zijn vader moest hem een beetje helpen omdat de spanning wat te veel werd. Even later mocht zijn vader samen met oudste Marcus Lucas dopen. De dopelingen hadden een dooplied opgegeven wat tijdens de dienst werd gezongen. Spreker Michael de Jong gaf na de doop nog een korte boodschap mee aan de aanwezigen over bekering en het Goede nieuws. Na de dienst werden de dopelingen gefeliciteerd met hun besluit.

Vol

Tripodia zat vol en ook in zaal 3 was de mogelijkheid om de dienst mee te kijken via een beamer. Het was van tevoren al aangekondigd. Het kon wel eens druk worden met gasten tijdens de doopdienst. Daarom de oproep aan gemeenteleden om hun plekje beschikbaar te stellen aan gasten. Dat is gelukkig gedaan. Ook vanuit huis werd er door een grote groep meegekeken. Was je er niet bij, of wil je de dienst met de getuigenissen nog een keer terug zien? Bekijk dan onderstaande video.

Dienst terugkijken