Ga naar de inhoud

Inspiratieavond over het bij elkaar komen in triades (drietallen)

Midden in deze coronatijd worden we als kerk flink uitgedaagd. Hoe geven we vorm aan kerk-zijn? Hoe geef ik zelf vorm aan mijn eigen geloofsgroei nu veel vertrouwde structuren wegvallen? Op donderdagavond 29 oktober is er in samenwerking met Navigators LEF een inspiratieavond in Tripodia over triades in de gemeente. (triade=drietal) 

Waarom zou je een triade willen starten? Hoe ziet zo’n triade eruit? Een avond vol inspiratie, voorbeeldverhalen en ruimte om vragen te stellen. We geloven dat ‘triades’ een flinke impuls kunnen geven aan discipelschap in de gemeente en in onze eigen levens. In groepen van drie (twee of vier kan ook) mannen of vrouwen elkaar aanmoedigen om Jezus en zijn Woord serieus te nemen in ons leven. Met elkaar meeleven in de mooie en uitdagende dingen van het leven en samen bidden voor mensen die Jezus nog niet kennen. Kortom, samen groeien in discipelschap en verlangen naar de uitbreiding van zijn Koninkrijk!

We hopen dat je op deze avond iets proeft van de kracht van kleine groepen en dat het je helpt om discipelschap vorm te geven juist in deze crisistijd! Aanmelden is wel noodzakelijk in verband met het maximum aantal bezoekers. (max. 30)

aanmelden kan via het mailadres [email protected] ovv “Aanmelden Triades”