Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet Israël en haar leiders (oktober)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet Israël en haar leiders’ (Gods verbondsvolk). Als huiskringen willen we hier ook bij stilstaan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er zijn ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. Onder de tekstgedeelten vind je de introductie van Jaap Ketelaar. Het gesprek met een gemeentelid doen we deze maand op de derde zondag in de dienst. Veel zegen!

Luc.2: 25-38 (Simeon en Hanna)

 • Simeon keek uit naar de dag dat God Zijn volk Israël zou redden en troosten. Zo mogen wij ook uitzien naar de wederkomst van Jezus. In hoeverre ben jij daar al mee bezig? 
 • De Heilige Geest was op hem en had tegen hem gezegd dat hij vóór zijn dood de Messias zou zien. Die dag stuurde de Heilige Geest hem naar de tempel. Hoe bewust ben jij je van de Heilige Geest in jou en Zijn leiding in jouw leven?

Simeon nam Jezus in zijn armen, prees God en zei o.a.: ‘Hij is het Licht voor alle volken en vanwege Hem zullen de mensen het volk Israël dankbaar zijn.’ Hanna was ook vol verwachting naar de komst van de Messias. Er staat dat zij God dag en nacht diende en bad zonder ophouden.

 • Is God prijzen, Hem dienen en bidden zonder ophouden ook onderdeel van jouw leven? Praat erover met elkaar en geef eventueel voorbeelden. 
 • Ook zij prees God toen ze Jezus zag en vertelde alle mensen over Hem. Hoe vol ben jij van God en Jezus dat je alle mensen over Hem vertelt? 

Joh. 3:1-21 (Nikodemus)

 • Nikodemus ging op een nacht naar Jezus toe, waarschijnlijk om niet met Hem gezien te worden, maar hij erkende wel dat Jezus door God gestuurd was, iets wat de meeste farizeeërs niet deden. 
 • Hoe openlijk spreek jij met of over Jezus? 
 • Jezus heeft het over opnieuw geboren worden, uit water en Geest, anders kun je het Koninkrijk van God niet binnengaan. Ben jij al opnieuw geboren? Zo ja, hoe is dat gegaan? 

Jezus is scherp tegen Nikodemus, zie vers 10. Hij vindt dat een leraar dit soort dingen al moet weten. Ze, de farizeeërs geloven Hem niet eens als Hij over de gewone, aardse dingen spreekt, dan geloven ze de hemelse dingen zeker niet.

 • Jezus verwacht een bepaald niveau van Nikodemus. Ik denk dat Hij dat ook van ons verwacht, net als Paulus die spreekt over melkvoeding en vaste voeding. Aan welke voeding ben jij toe en waar wil je naartoe? Ben je al klaar voor de ‘biefstuk’?

En als ze Jezus niet geloven, leven ze in het donker, vers 19-20: ‘Zij zijn liever in het donker, dan in het Licht’, anders zullen hun slechte daden zichtbaar worden en worden ze gestraft.

 • Geloven in de enige Zoon van God is nogal wat tegenwoordig. Mag je daarvoor uitkomen of moet je net als Nikodemus alleen ’s nachts met Jezus praten?
 • Als wij geloven en in het Licht wandelen, zullen anderen dat merken en dat zal consequenties hebben, zowel fijne als minder fijne. Zijn wij daartoe bereid? Hoe zit dat in jouw leven? Laat jij aan anderen zien en horen dat je in het Licht wandelt en gelooft in de enige Zoon van God? Hoe doe je dat, kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe kun je van elkaar leren?

Matt. 23:1-39 (De Schriftgeleerden en farizeeën)

Weer is Jezus scherp: Doe wat de Farizeeërs jullie leren, maar doe hen niet na, want ze zeggen wel hoe het moet, maar doen het zelf niet. Ze doen alles om op te vallen bij de mensen en verhogen zichzelf in plaats van de echte Meester: de Messias. 

 • Hier staat een heel lang stuk over Jezus’ waarschuwingen aan het adres van de farizeeërs en wetgeleerden, wat zijn je eerste gedachten hierbij? 
 • Misschien dacht je wel: ‘ik ben gelukkig niet zo, ik val nog wel mee!’ Of misschien voelde je je juist wel aangesproken? Hoe het ook zij, wat kunnen we hiervan leren? 

Dien de ander en je zal belangrijk zijn, wees bescheiden en je zal worden geëerd.

 • Dit is zeker iets wat we ervan kunnen leren, Jezus zegt het zelf en geeft zelf ook dat voorbeeld: “Was de voeten, zoals Ik de voeten heb gewassen.” Maar hoe doe je dat dan, dienen? Moet je dan allemaal goede werken gaan doen? 

Pas maar op! Wees niet schijnheilig! Doe niets voor het uiterlijk vertoon, maar kijk naar je hart! Voor wie doe je het? 

 • Goede werken zijn niet verkeerd, dat weten we allemaal! Maar met welke hartsgesteldheid doe je het en waar wil je je schatten verzamelen? Hoe eerlijk ben jij naar jezelf en naar God?  (En wat zou de meeste prioriteit voor God hebben. Ik denk dat God je hart wilt én je beschikbaarheid, dan vloeien de daden daar -als het goed is- uit voort!)
 • Kijk eens eerlijk naar je eigen hart, zijn er dingen die opgeruimd moeten worden, zijn er dingen waar je nog te veel waarde aan hecht, staan er dingen tussen jou en God in? Bid voor elkaar, bijvoorbeeld in tweetallen om het bij Hem neer te leggen en ook elkaar daarin scherp te houden.

Joh.10:1-21 (Het Joodse Volk)

Jezus vertelt hier over de Goede Herder die Zijn schapen kent en zij Hem. Ze zullen Hem volgen, omdat ze Zijn stem herkennen en een vreemde zullen ze niet volgen.

 • Ken jij de stem van Jezus of luister je naar de vreemde. Wie volg je echt? En hoe onderscheid je de juiste stem?

IK BEN de Deur, IK BEN de Goede Herder, alleen door Mij kom je binnen en zal je het goed hebben. Ik heb Mijn leven over voor Mijn schapen, een huurling niet, die rent weg als er gevaar komt. 

 • Besef je dit? Besef je Wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft en nog steeds wil doen?! Hij heeft Zijn leven gegeven, zodat jij in vrijheid kunt leven. Niet de lichamelijke vrijheid, maar de geestelijke vrijheid! Dat is een leven dat ik niet wil verspillen aan koetjes en kalfjes, aan huisje, boompje, beestje of aan een lekker veilig leventje. Nee, ik wil mijn leven dan inzetten voor Hem, voor Zijn Koninkrijk en Zijn plan, Zijn wil. Of niet? Hoe denk jij hierover? 

Er zijn ook nog andere schapen die niet bij deze stal horen (vers 16). Die moeten nog bij de kudde gebracht worden, dan zal er nog maar één kudde zijn, met één Herder.

 • Hoe speel jij/ spelen wij daar een rol in? 
 • Ben jij beschikbaar voor God, kan en mag Hij jou gebruiken?