Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet kinderen (juni)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet kinderen’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er is ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. 

Juni | Jezus ontmoet kinderen

Begin deze samenkomst eens met een lied. Suggestie: Opwekking 679 – Hij is hier met tekst – YouTube

Mat. 18:1-6 Een speciale plek in Gods hart

Waarschuwing tegen eerzucht en een waarschuwing tegen struikelblokken, dat staat boven deze teksten. Hoe bijzonder is het dat God voor deze lessen een kind gebruikt als voorbeeld van hoe je je wel of niet moet gedragen! Dat kinderen je lessen leren heb ik wel ondervonden in het onderwijs en in de opvoeding van mijn eigen kinderen! (Rosanna van Delft)

 • Welke lessen heb jij al geleerd van kinderen? Hier kunnen jullie vast een avond mee vullen 🙂 

Marc. 10:13-16 Onze kinderen als voorbeeld

Jezus zegent de kinderen en vermaant de discipelen. Hij eert kinderen en zet hun in het midden, zoals Jaap zei. 

 • Hoe benader jij kinderen? 
 • Zie jij hen als volwaardige mensen of stiekem toch niet helemaal? Wat is daar de reden van?
 • Heb jij ze weleens weggestuurd? Wat was de situatie en de reden daarvoor?
 • Wat kunnen wij leren van Jezus’ houding t.o.v. kinderen?
 • Wanneer heeft een kind jou echt geraakt? 

Mat. 21:10-17 Gods aanbiddingsteam bij uitstek

Jezus verwijst hier naar Psalm 8:3 “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.” (HSV) “Through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger.” NIV

Zowel de Nederlandse als de Engelse vertaling vind ik erg mooi. Bij de Engelse vertaling komt het woordje ‘praise’ mooi naar voren als de aanbidding voor God, dat een bolwerk vormt tegen de vijanden. Ook dat laatste komt in de Nederlandse tekst weer mooi naar voren; dat er door de lofprijs van kinderen een sterk fundament wordt gelegd, opdat het kwaad stopt!

 • Wat moet je dus doen als je je verslagen voelt, als je het gevoel hebt dat de vijand je insluit, dat er iemand tegen jou is en je probeert onderuit te halen?
 • Juist! Dan vraag je kinderen om voor en met je te zingen! 🙂

Zondag 25 juni is er een gezinsdienst waarbij er kinderen op het podium en in de zaal staan om de aanbidding te leiden! Jullie zijn daarbij van harte uitgenodigd om God samen met hen te eren en aanbidden! 

Ik kreeg een tijdje geleden een boekje cadeau met de volgende titel: ‘Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest.’ van Jennifer Toledo. Ik vond de titel alleen al bijzonder, verrassend, confronterend en gaaf tegelijk! Toen ik er in begon, kon ik maar een paar bladzijden achter elkaar lezen, omdat ik zo onder de indruk was van de kracht van de Heilige Geest door (het gebed van) kinderen heen. Ik was elke keer te emotioneel en overweldigd, dat ik het boekje weer even naast me neer moest leggen. 

 • Geloof jij ook dat de Heilige Geest door kinderen heen werkt? Heb je daar een voorbeeld van? 
 • Hoe werkt God door jou heen? Hoe kun jij een voorbeeld zijn voor kinderen en zij voor jou? 
 • Bid met en voor elkaar en breng de kinderen, jeugd en jongeren in de gemeente voor Gods troon! 

Joh. 6:5-14 Middel in Gods hand

Jaap gaf het al aan in het filmpje, God gebruikt kinderen in Zijn Koninkrijk. In dit Bijbelgedeelte komt een jongen naar voren om alles wat hij heeft aan Jezus aan te bieden.

 • Wat kunnen wij van deze jongen leren?
 • Jezus wist al van te voren wat Hij ging doen, Hij wilde Filippus op de proef stellen. Wat was de laatste beproeving/test van Jezus in jouw leven en wie heeft Hij daarvoor gebruikt? 
 • Hoe kunnen wij in onze gemeente de kinderen, jeugd en jongeren meer inzetten en de ruimte geven om van hen te leren? Om hen te leren dat God hen wil gebruiken en dat ook doet!
 • Hoe kan jij als persoon van betekenis zijn voor de kinderen in onze gemeente? 
 • Ook, of juist, als je zelf geen kinderen hebt of ze zijn al groot en de deur uit, ben je een heel belangrijke schakel in het leven van kinderen. Hoe zorg je ervoor dat je hen ziet, zoals Jezus hen ziet?

We zien uit naar een nieuw seizoen met elkaar, met alle generaties, samen jong, samen het 40 jarig jubileum vieren! Denk eens na hoe je hieraan kunt bijdragen, welke houding neem je aan, wat kunnen anderen van jou leren en hoe kun jij van hen leren? Probeer hierin Gods stem te verstaan voor komend seizoen. 

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag/ maand!