Ga naar de inhoud

Maandthema februari: Uw stem verstaan

Inleiding:

Het is de derde keer dat we met elkaar stil staan bij onze koers en dan vragen we ons telkens af hoe we de juiste koers kunnen varen achter Jezus aan en in ons leven tot keuzes komen. Keuzes om het oude achter ons te laten en ons te richten op wat voor ons ligt. De keus maken om Zijn Woord als bron te gebruiken. En nu de keus om Zijn stem te verstaan. Maar hoe doe je dat, persoonlijk en samen als gemeente? Laten we daar samen naar gaan kijken, ontdekken, van elkaar en Gods Woord leren! 

Voor welke keuze je ook staat, het is belangrijk dat je doet wat God tegen je zegt. Het is Gods belofte dat je, als volgeling van Jezus, zijn stem kunt verstaan. “Mijn schapen horen mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij” (Johannes 10:27). Maar soms heb je te veel herrie om je heen, of in je, zodat je Gods richting niet goed kan volgen. 

Centrale Bijbelteksten:

Marcus 1:14-15
Johannes 14:21

Extra bijbelteksten:

Johannes 10:27
Psalm 32:8

Lees met elkaar Marcus 1:14-15.
Jezus staat aan het begin van Zijn openbare bediening en geeft in hoofdlijnen weer wat Hij gaat uitwerken in de toekomst, maar hierin komt dat kernachtig naar voren: hoe kan God invloed hebben in jouw leven? Hoe kan jij de juiste koers varen achter Jezus aan en in jouw leven tot keuzes komen? Belangrijk daarbij is:

 1. Kom tot inkeer
 2. Geloof dit goede nieuws

Vragen

 • Tot inkeer komen zegt Jezus, hoe doe je dat? 
 • Ik moet ineens denken aan het lied ‘Sprong in het diepe’ – van Matthijn Buwalda: Sprong in het diepe – YouTube
  Hierin zingt hij over kijken naar het verleden, erin blijven hangen, blijven staan of hij kan gaan.. en een sprong in het diepe nemen, een stap die uitdaagt om weer te geloven, iets doen wat misschien spannend is, maar dat is geen reden om het niet te doen.  Wanneer heb jij voor het laatst een sprong in het diepe genomen of iets gedaan wat je spannend vond? Hoe ging dat?
 • We hebben, in de maand december, al gesproken over het oude loslaten en verder gaan. Tot inkeer komen lijkt daar wel een beetje op. Waar heb je, sinds je Jezus kent, afstand van gedaan/ achter je gelaten? Of misschien pas sinds 2024? Deel met elkaar wat dat was, hoe je tot dat besluit bent gekomen en wat dat met je gedaan heeft. 
 • En als je dan omgekeerd bent en je hebt je op God gericht, dan zie je dat Hij Zijn hand naar je heeft uitgestrekt. Dat is het moment dat je het goede nieuws gelooft, je hecht er geloof aan, je maakt die sprong in het diepe en pakt Zijn hand aan en zegt: Heer, ik wil u ook die invloed geven in mijn leven! Hoe kan God invloed hebben in jouw leven? Wat moet je daarvoor doen of juist laten? 
 • Tot inkeer komen is dus opmerken hoe God spreekt – in Zijn Woord, in gebed, door andere mensen of omstandigheden heen. En Gods stem verstaan is gevoelig zijn voor hoe God wil spreken, erover nadenken en er vervolgens ook iets mee doen. 
  Wil je dit? Doe je dat al? Geef elkaar voorbeelden van momenten dat je gevoelig was voor Gods stem en wat je ermee hebt gedaan. 
 • Probeer in de week die voor je ligt hier extra bij stil te staan, vraag God om te spreken, om je gevoelig te maken en denk er dan over na, wat zou het betekenen, deel het met iemand en bespreek dan samen wat een vervolgstap zou kunnen zijn en neem die dan, pas het toe! Jij wilt dat jouw keuzes Gods keuzes zijn, toch? Laat God je hart ontdekken, bekeer je van de troep en ontdek wat Gods beloftes zijn voor jou. Die beloftes ontdek je door dagelijks met Gods Geest te leven en je te laten vullen met de woorden uit de Bijbel. 
 • Dan zien we in het tweede Bijbelgedeelte, dat als Jezus de vraag krijgt waarom Hij zich wel aan de discipelen openbaart en niet aan anderen, Hij een simpel antwoord geeft: ‘Ik spreek en als ik zie dat je luistert, echt luistert en ook nog doet wat ik zeg, dan wil Ik Mezelf aan jou openbaren.’ God is op zoek naar die mensen, ben jij zo iemand? 
 • Als wij het hebben over Gods stem verstaan, dan mogen wij leren hoe dat werkt. Wat wil God aan jou openbaren? Wat wil God jou leren? 
 • God wil dat jij Zijn stem leert verstaan, stel jij je daarvoor open? 
  Vorige maand hadden we het over tijd nemen voor Zijn Woord, maar neem je ook tijd voor gebed?
  • Spreek Heer, Uw dienstknecht luistert, ik wil luisteren naar wat U te zeggen hebt, ik wil me laten leiden door U, want ik weet dat ik voor mijn koers afhankelijk ben van U.
 • Voor de gemeente geldt hetzelfde. Wij zijn een gemeente van het Woord, maar willen wij ook Gods stem verstaan? Zijn wij vol van gebed? Zeggen wij dat we willen luisteren hoe U door Uw Heilige Geest tot ons wilt spreken? 
 • Hebben wij een hart van gebed en willen we daarin groeien? Hoe kunnen we dat doen? 
 • God wil ons richting geven, Hij neemt ons mee in deze spannende tijden, waarin we onderscheid en inzicht nodig hebben. Laten we ons hart openen, elkaar aanvuren om dagelijks Zijn stem te verstaan! Voor onszelf en samen als gemeente, om een biddende gemeente te zijn, om zo met de Heer onderweg te zijn, de koers varen en koers houden. Intentioneel leven, heel bewust leven! Wat zegt God nu tegen jou, mij, ons? Hoe kunnen we elkaar aanvuren om Zijn stem te verstaan? 

Gebed

“Vader, heilige en liefdevolle God. Ik prijs Uw naam. 
Ik dank U voor Uw overweldigende liefde. 
Ik dank U dat ik Uw stem hoor en steeds beter leer begrijpen. 
Ik dank U dat ik mee mag in Uw toekomst. Ik ben beschikbaar. Mijn hart ligt open voor U. 
Wat er ook in zit dat onreinheid meedraagt, breng het aan het licht. 
Ik bekeer mij van … (noem waar je misschien nog aan vast zit). Wijs mij Uw weg. 
Heer ik volg U met alles wat ik heb. In Jezus’ naam, amen.”

Zegen!

Rosanna van Delft