Ga naar de inhoud

Maandthema oktober: Ons hart staat in vuur en vlam

We staan weer voor een nieuwe maand. Ik weet niet hoe het bij u/ jou zit, maar de maand september was voor mij weer 100% aan staan. Vanuit de vakantie, gelijk weer door. Dat vind ik best wel lastig en dan verlies ik soms ook wel het doel uit het oog. Waar doe ik het allemaal voor? Dan verplicht ik mezelf om stil te staan – en dat gaat niet vanzelf – en vaak verplicht mijn lichaam het ook al, maar daar moet ik dan wel naar luisteren. Wie is het belangrijkst in mijn leven? Wat zijn Zijn prioriteiten en wat vindt Hij belangrijk? Dat zijn dan vragen die ik mezelf stel. Afgelopen maand had ik er wat meer moeite mee, maar ik denk dat God me een handje hielp door toe te staan dat ik heel moe werd en andere ‘kwaaltjes’ waardoor ik wel móest vertragen. Na dag drie van tegenwerken en protesteren kon ik daar eindelijk de zegen van inzien, hoewel ik er nog niet per se blij mee was 😉 Ik wil namelijk voortdurend in vuur en vlam staan en vol passie voor God gaan, maar we weten allemaal dat het niet zo gaat. Je leven bestaat nou eenmaal uit seizoenen en dat is ok. Als je in die seizoenen maar wel steeds God voor ogen houdt en weet waar je hulp vandaan komt! 

Laten we samen kijken wat God daarover zegt in Zijn Woord, lees de Bijbelteksten die hieronder genoemd zijn. 

centrale Bijbelteksten:

Openbaring 2:2-6
Jesaja 6:6-8

Vragen

 • God spreekt de gemeente in Efeze aan op de positieve dingen die Hij ziet, maar ook wat Hij mist. Wat vind je daarvan en herken je dit in onze gemeente?
 • In welk seizoen denk je dat onze gemeente zit? Het kan natuurlijk overlappen. En waar zit jij persoonlijk? Bijvoorbeeld:
  • seizoen winter: alles ligt een beetje stil, we missen wat pit om dingen op te pakken, we vinden het wel even best.
  • seizoen lente: we zijn enthousiast, hebben er zin in, pakken veel op, er wordt van alles georganiseerd en we zetten onze schouders eronder. 
  • seizoen zomer: het zit goed, we genieten van de goede gaven van God, we kunnen beter ontvangen én uitdelen, we hebben een luisterend oor voor elkaar.
  • seizoen herfst: we willen duidelijkheid en zijn zelf ook wat scherper, we worden wat vermoeider en er komt minder uit onze handen.
 • Als God een brief zou schrijven aan ons, wat zou Hij dan tegen ons zeggen en tegen jou persoonlijk? Deel dit met elkaar, wees eerlijk en open.
 • Wat zouden we daaraan kunnen doen? Neem even de tijd om tips en tops te verzamelen/op te schrijven en deel ze met elkaar. (Je kan ze naar ook mij mailen! [email protected])

Het verhaal van Jesaja blijft me boeien en verwonderen, elke keer weer. Wat een prachtig beeld van de relatie tussen God en de mens. Het ontzag dat Jesaja had – wat mijns inziens ook niet anders kon als je oog in oog staat met de Almachtige. Het lieflijke gebaar van God om hem te reinigen van zijn zonden, de genade die daaruit spreekt, is gewoon overweldigend. En dan God die vraagt: ‘wie kan er namens Ons gaan?’ God die niemand nodig heeft, maar zo graag contact wil met ons, een relatie met ons en ons wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. Hij biedt Jesaja iets aan, de mogelijkheid om zich in te zetten, om verder te gaan met het plan dat God heeft met de wereld. En Jesaja is beschikbaar, hij wil, hij geeft antwoord en staat (weer) in vuur en vlam voor God!

Vragen

 • Wat vind jij van dit Bijbelgedeelte? Heb je er weleens zo bij stil gestaan? 
 • Hoe sta jij (nu) voor God?
 • Is er iets veranderd vanaf het moment dat je tot geloof gekomen bent tot nu? Probeer dat eens onder woorden te brengen en benoem wat je nog steeds zo doet en wat je graag weer terug zou willen of juist blij bent dat je het nu anders doet.
 • Ben jij beschikbaar voor God? Als Hij je nu roept, wat is dan jouw antwoord? Herken jij Jesaja in jezelf?
 • Bemoedig elkaar door een ‘mondelinge brief te schrijven’ over het leven van de ander – dit is lastiger als je elkaar nog niet zo lang kent. Luister in dat geval naar de anderen en probeer te benoemen wat je nu in die persoon ziet. 

Zegen!

Rosanna van Delft