Ga naar de inhoud

Meld je aan voor 18+ weekend

Van 14 -16 april is er het 18+ weekend. Het 18+ weekend is hét weekend voor ontmoeting met God en met elkaar. Het weekend is speciaal ingericht voor geloofsgroei en het (beter) leren kennen van andere leeftijdsgenoten. Er is spel, aanbidding, eten, drinken, spreekbeurten, vrije tijd, stille tijd, gebed, kampvuur en meer. We nodigen je uit voor een weekend met ontmoeting, stille tijd, aanbidding en diensten. Wellicht is dit weekend voor jou een markeringspunt in het ontmoeten en volgen van onze Koning. De kosten voor het weekend bedragen €55,-.

Meld je aan via: https://baptistenkatwijk.nl/jeugd/18plusweekend

Klik op de button voor de foto’s van vorig jaar om een mooie indruk te krijgen!