Ga naar de inhoud

Palmzondag Hosanna!

Bekijk hier de overdenking of lees zelf verder onder het filmpje.

Lezen Lucas 19:29-40

29Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van de dorpen Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. 30Hij zei tegen hen: ‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar een jonge ezel zien, die vastgebonden staat. Er heeft nog nooit iemand op gereden. Maak hem los en breng hem hier. 31Misschien vraagt iemand: ‘Wat doen jullie daar?’ Dan moet je zeggen: ‘De Heerheeft deze ezel nodig.’’

32De twee leerlingen gingen naar het dorp. Daar gebeurde alles precies zoals Jezus gezegd had. 33Toen de leerlingen de ezel losmaakten, vroegen de eigenaars: ‘Wat doen jullie daar?’ 34De leerlingen zeiden: ‘De Heer heeft deze ezel nodig.’

35De leerlingen brachten de ezel bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van de ezel, en lieten Jezus erop zitten. 36Andere leerlingen legden hun jas op de weg. 37Zo ging Jezus naar Jeruzalem. Toen hij van de Olijfberg begon af te dalen, werden al zijn leerlingen blij. Ze dankten God voor alle wonderen die ze gezien hadden. Ze juichten en riepen: 38‘Leve de koning, de man die door God gestuurd is! Vrede in de hemel en alle eer aan God!’

39Tussen de mensen stonden ook een paar farizeeën. Zij zeiden tegen Jezus: ‘Meester, zeg tegen uw leerlingen dat ze stil moeten zijn!’ 40Maar Jezus antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: Als mijn leerlingen stil zouden zijn, dan zouden de stenen gaan juichen en roepen!’


Psalmzondag Hosanna!

Voordat het lijden van Jezus begint, is de intocht in Jeruzalem. Jezus wordt als een koning onthaald. De mensen roepen: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Vrede in de hemel! Eer aan de allerhoogste!’ 

Hun verwachting van wat er ging gebeuren kwam niet uit. God had een ander, beter plan voor ogen maar opdat moment onbegrijpelijk voor de mensen.   


Om over na te denken

Neem de tijd en schrijf of zeg op woorden tot eer van God. Prijs Hem en breng Hem hulde. Ondanks dat we in een onzekere tijd leven en dingen anders gaan dan we ze hadden voorgesteld.