Ga naar de inhoud

Terugblik  18+ Kickstartavonden ‘Tune in’

De afgelopen drie maanden heeft de 18+ jeugd deel kunnen nemen aan de kickstartavonden die eens per twee weken op zondagavond plaats vonden. Het thema was ‘Tune in’. De jeugd heeft door ontmoeting, spel, verdieping en praktijk waardevolle avonden ervaren en meer geleerd over de Heilige Geest en hoe je met Hem en op hem kunt afstemmen. 

Jongeren Isa Pol (18), Anouk van der Plas (21) en Neline Mourits (22) organiseerde de avonden, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Isa vertelt over hoe zij dit heeft ervaren en wat ze eruit meeneemt. “Voor mij was dit het eerste jaar dat ik hielp met het organiseren van de 18+ kickstart. Samen met Anouk en Neline zijn we op tijd begonnen met de voorbereidingen. Tijdens de voorbereidingen heb ik heel erg gemerkt dat ik uit m’n comfort zone kwam, wat daarnaast ook erg opbouwend was voor m’n persoonlijkheid. Het fijne aan dit team is dat we elkaar helpen waar nodig is en we elkaar goed kunnen aanvullen. 

Isa Pol liet zich eind vorig jaar dopen en draaide dit jaar volop mee in de organisatie van Kickstart

Maaltijd 

De kickstart avonden begonnen met een heerlijke maaltijd die was gemaakt door een kookgroepje wat bestond uit jongeren. Tijdens het eten vonden er gezellige, maar soms ook serieuze gesprekken plaats, waarnaar je elkaar beter leerde kennen. Isa: “De maaltijd voor de kickstartavond was echt een plek van ontmoeting, heb ik gemerkt. Tussen de maaltijd en de dienst door was het tijd voor corvee. Dit deed het kookgroepje en het was mooi te zien dat andere jongeren ook spontaan meehielpen.”

Dienst 

De diensten begonnen met een leuk actief spelletje, waar iedereen een beetje los kon komen. Sommige jongeren die niet mee aten, kwamen wel gezellig naar de dienst. Na het spelletje, was het tijd voor de mededelingen en gebed. Daarna prachtige aanbidding, wat door de jongeren is verzorgd en de andere jongeren ook echt aanraakte. Na de aanbidding was het tijd voor de spreker. Isa: “Ik zag dat de spreker de jongeren goed kon meenemen in z’n verhaal. Ook voegde hij een stukje praktijk toe na zijn preek. Toen de spreker klaar was, was het weer tijd voor aanbidding en gebed. Na de dienst konden de jongeren nog na kletsen met een frisje en een snackje. Tijdens de diensten zijn veel jongeren aangemaakt, wat mooi was om te zien.”

Spreker

De sprekers waren erg enthousiast. Ze namen de jongeren mee in hun verhaal. Aan het einde kwam er een stukje praktijk. Elke avond was er steeds meer een stukje verdieping. Op de eerste avond sprak Coen Nuijten over wie de Heilige Geest nou precies was. En op de tweede avond kwam Wouter van der Mark spreken over de vruchten en gaven van de Geest. Christian Tan kwam op de derde avond spreken over hoe je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Op de vierde kickstart avond sprak Chris Snoep over strijd in de geestelijke wereld. En de vijfde en laatste avond kwam Karim Landoulsi spreken hoe je de Heilige Geest merkt in het dagelijks leven en hoe Hij je helpt. Het was mooi om te zien dat er sprekers na de dienst ook nog tijd hadden om met mensen in gesprek te gaan of voor hen te bidden.

18+ weekend

Tussen de vierde en vijfde kickstart avond, vond het 18+ weekend plaats. Het was een weekend van ontmoeting. Isa: “Je leerde elkaar beter kennen. En ik merkte dat de Heilige Geest sterk aanwezig was. Op vrijdagavond kwam Chris Snoep spreken, die ook op de vierde kickstart avond was. Het weekend en de kickstart hadden het zelfde thema, wat mooi aansloot.”

Medeorganisator Neline Mourits:

Ik heb de hele kickstart zo gemerkt dat God zo met mij  bezig is en het is zo bijzonder. 
Tijdens de kickstart voorbereidingen en de avonden heb ik ervaren dat God zo dichtbij is. Hij heeft echt op meerdere avonden aangeraakt en tegen mij gesproken. 
Ik merk echt dat voor God bezig zijn door de kickstart te organiseren zo mooi is en je ontvangt zoveel zegen om anderen tot zegen te zijn.

Ik wil graag bemoedigen en tegen je zeggen dat Hij je heeft gemaakt met gaven, talenten en een plan in gedachten. Hij heeft voor jou ook een plek gemaakt in de kerk die jij mag innemen als dienaar van de Heer om zo te bouwen aan Gods koninkrijk. Als je hem gaat dienen gaat God met je aan de slag en Hij gaat je zegenen om een zegen te zijn.