Ga naar de inhoud

Verstuur nu je ‘Even Samen’-ansichtkaart!

Nog een paar dagen en dan kunnen we met elkaar genieten van de Kerstspecial van ‘Even Samen’. Op donderdavond 24 december om 19.00 uur is het online-programma te bekijken via YouTube of via Kerkdichtbij.nl. Maar liefst 800 tasjes met inhoud (wat je kunt gebruiken tijdens de uitzending) zijn verspreid onder gemeenteleden. Een tasje voor jezelf en een tasje om aan iemand anders te geven. Wil je meer mensen uitnodigen om de Kerstspecial mee te kijken? In het tasje zit ook een ansichtkaart. (zie foto) Je kunt deze ansichtkaart voorzien van een persoonlijke boodschap en nog voor de kerst bij iemand door de brievenbus te doen of per post te versturen.

‘Even Samen’ de Kerstspecial is gemaakt voor de gemeente maar ook met de insteek om mensen buiten de gemeente uit te nodigen mee te kijken. De kerstboodschap is een boodschap van Hoop in een tijd waarin veel mensen juist weinig perspectief zien. Als Baptistengemeente Katwijk vinden we het daarom belangrijk om de online-uitzending ook toegankelijk te laten zijn voor familie, vrienden, collega’s en buren uit de straat. Mocht je nog extra ansichtkaarten willen hebben, dan kan je mailen naar [email protected]

Ga voor de uitzending naar www.kerkdichtbij.nl/evensamen