Ga naar de inhoud

Wat vind u/jij van de kerk? (Enquête)

Dit is ons jubileumseizoen waarin we het veertigjarig bestaan van Baptistengemeente Katwijk vieren. Een mooi moment om na te denken over onze missie en visie en om deze opnieuw te formuleren die past bij deze tijd en de plek waar we als gemeente geplaatst zijn. Om tot een herijking van onze Missie/Visie te komen willen we daarin alle generaties van de gemeente betrekken. Na een aantal avonden waar zo’n veertig tot vijftig mensen op af zijn gekomen, is een vragenlijst naar iedereen in de gemeente gestuurd die anoniem ingevuld kan worden. Ook wel een SWOT-analyse genoemd met een moeilijk woord.

Proces

Tijdens de Algemene Ledenvergadering gaf Jaap Ketelaar uitleg over het proces van de herijking van onze Missie en Visie. Het is de bedoeling dat de opnieuw geformuleerde Missie en Vise op de eerstvolgende ledenvergadering (26 maart 2024) goedgekeurd wordt. Tot die tijd worden er heel wat stappen gezet om tot dat punt te komen. Jaap Ketelaar: “We willen nadrukkelijk focus hebben op de input van alle generaties. Daar richten we ons op de avonden die we hebben. Ook gebruiken we de input van stichting Tripodia en de droom die we daarmee hebben. Tot nu toe drie avonden gehad in oktober en november. Wie zijn wij als gemeente (Opb. 2 en 3). Creatieve workshop gedaan: Petrus Bap. Het is super bemoedigend. Jong en oud, mensen die al langer lid zijn en ook nog maar net. Er ligt nu een voorzet om de missie op een iets andere manier te verwoorden. Waar willen we staan als gemeente in 2030? Wat betekent het als God ons als gemeente in deze buurt geroepen heeft?” 

SWOT-analyse

Afgelopen week is er een mail (SWOT-analyse) verstuurd naar alle gemeenteleden, met een online vragenlijst. Hierin kan aangegeven worden van kan je aangeven wat de sterke en zwakte kanten zijn van onze gemeente en wat de kansen en bedreigingen zijn. Vanuit de zaal klinkt een vraag van een oudere broeder: “Ik weet niet of het goed geschreven is, maar bedoel je misschien een slot-analyse?” Jaap Ketelaar moet lachen. “Ik was vanmorgen bij de seniorenochtend en toen hebben we met elkaar de analyse ingevuld. Gewoon met een flip-over en de senioren konden aangeven wat ze wel en niet goed vonden in de gemeente. Een van de eerste opmerkingen was: dankbaarheid voor de jeugd. Maar er zijn ook kritiekpunten en daar willen we serieus mee aan de slag gaan.” Een kenmerk van de gemeente wat Jaap wel alvast kon verklappen was dat het Woord van God centraal staat. Iedereen die voldoende digitale vaardigheden heeft kan de enquete nog tot 26 november invullen.

Jongeren- en ouderencheck

Van december tot januari kijkt het Samen Jong team terug op het proces. Stelt vast waar we op uit zijn gekomen en doet samen de jongerencheck. Snap je waar het over gaat en word je daar warm van? Vanuit de zaal klinkt de vraag: “Doen we ook een ouderencheck?” “Dat vind ik een goeie”, reageert Jaap. “Wat mij betreft wel.” In januari gaan raad, staf en clusterhoofden het resultaat bespreken. En in maart gaat het voorstel naar de vergadering. Als dat dan aanvaard wordt gaan de clusters in mei aan de slag om te kijken wat de herijking van de Missie en Visie voor hun cluster betekent in het nieuwe seizoen.

Bekijk hieronder de bijdrage terug over de Herijking Missie en Visie