Ga naar de inhoud

Avonden Herijking Missie en Visie afgerond

In de maanden november en december zijn we als gemeente aan de slag gegaan met de Herijking van onze Missie en Visie. Deze vier avonden zijn nu afgerond. Daarnaast is er ook een gemeentebrede enquête (SWOT-analyse) gehouden.

Workshops

Via verschillende workshops hebben we opnieuw nagedacht over wie we zijn (workshop ‘Wie is onze gemeente?’), de verwoording van onze Missie (“Waar roept God ons toe?”), onze Visie (“Gods droom voor ons voor 2030”) en onze Waarden (“De kenmerken die we koesteren dwars door alles heen”). Aan elke avond in Tripodia werden door zo’n veertig tot vijftig mensen meegedaan. En daar zijn we bijzonder dankbaar voor! Als klap op de vuurpijl hebben we een analyse gedaan om te kijken wat onze Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen zijn. Er is door zo’n tweehonderd mensen hierop gereageerd. 

Resultaat

Hoe nu verder? Op dit moment is het Kernteam Samen Jong bezig met de verwerking van de opbrengst en het formuleren van een voorstelresultaat. Dit gaat nog door een ‘generatiecheck’ en dan bespreken in januari/februari met de oudsten, staf en clusterhoofden het document dat naar de Gemeentevergadering van maandag 18 maart gaat (let op: de eerder gecommuniceerde datum valt in de Stille week voor Pasen en daarom hebben we hem veranderd).

Geestelijk proces

Blijft u meebidden? We verlangen dat dit een geestelijk proces is waarin we ten diepste samen Gods stem verstaan richting toekomst. We zijn dankbaar voor alles wat er gebeurt, de zegen die we met elkaar ervaren en willen graag in dat spoor verder, tot de eer van Jezus!