Ga naar de inhoud

Baptisten Katwijk Samen Jong

  • Overige

Zoals op eerdere Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) naar voren is gekomen willen we als gemeente in het komende jaar 2023 onze missie, visie en strategie herijken. We willen ons hierin laten inspireren door het leertraject ‘Samen Jong’.

Kerk zijn met alle generaties

De afgelopen Algemene Ledenvergadering (28 november) is als iets verteld over ‘Samen Jong’ dat vanaf januari zal gaan starten vanuit verschillende partners als Lef Navigators en Missie Nederland. We willen daar aan meedoen en ons richten op het ‘Kerk zijn met alle generaties’. Hoe doen we dat en hoe kunnen/willen we daar verder vorm aan geven?

Verkenners

We willen hierin samen Gods stem verstaan vanuit onze geschiedenis en in onze context. De oudsten, staf en clusterhoofden zijn momenteel bezig om een team van zeven mensen samen te stellen die als soort van verkenners namens ons mee gaan doen, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit een proces van de gehele gemeente te laten zijn. Wilt u alvast meer weten? Check: https://www.navigators.nl/lef/samenjongtraject.

Voor meer info: Jaap Ketelaar ([email protected])