Ga naar de inhoud

Dinsdag: Waken of slapen?

Bekijk hier de overdenking of lees zelf verder onder het filmpje.

Lezen: Mattheus 26:36-46

36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoonwordt uitgeleverd aan zondaars. 46Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’


Waken of slapen?

Jezus gaat met zijn vrienden naar de tuin van Gethsémane. Hij wil graag bidden en vraagt zijn discipelen om met Hem te waken en te bidden. Jezus voelt zich bedroefd en angstig worden en Hij spreekt zijn gevoelens uit naar zijn discipelen.  Waak en bid met mij! Het zijn emoties die zij tot nu toe niet van Hem hebben gezien. Toch lukt het de discipelen niet om wakker te blijven. Ze vallen in slaap. Jezus moet deze weg alleen gaan.


Denk er eens over na:

Wat betekent het als Jezus je vraagt om te waken? Op welk geloofsgebied ben je ingedut? In je gebed mag je waken over de ander, je broeder en zuster die het moeilijk heeft en die in deze tijd bang is voor zijn of haar gezondheid of financiële situatie.