Ga naar de inhoud

Maandag: Belangrijk zijn!

Bekijk hier de overdenking of lees zelf verder onder het filmpje.

Lezen: Lucas 22:14-27

14’s Avonds ging Jezus samen met de leerlingen aan tafel. 15Hij zei: ‘Hier heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren,

14Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggenvoor de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

21Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’ 23Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

24Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 25Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. 26Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.

Belangrijk zijn!

De discipelen weten het nog niet, maar het Pesachmaal dat ze met Jezus hebben, wordt het laatste avondmaal. Eeuwenlang al herdacht in vele kerken. Denk aan de woorden van Jezus: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken. Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’. Maar de discipelen begrijpen het niet. Aan tafel ontstaat er discussie wie van hen de belangrijkste is. Jezus bestraft dit en zet de wereld op zijn kop. Niet de leider is belangrijk maar de dienaar!

Om te doen:

Sta eens stil bij dit dienen. Hoe breng je dit in de praktijk? Juist nu in deze tijd kan jij er voor de ander zijn. Denk na hoe jij vandaag er voor een ander kan zijn en doe dit.