Meteen naar de inhoud

Donderdag: Pijn lijden

Bekijk hieronder de overdenking of lees zelf verder onder het filmpje.

Lezen: Mattheüs 27:27-31

27De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. 28Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om, 29ze vlochten een kroonvan doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ 30en ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. 31Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de manteluit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

Pijnlijden

Jezus krijgt een doornenkroon op zijn hoofd. We weten het en kennen de plaatjes. Ook kennen we de pijn wanneer je je aan een doorn prikt. Hij werd geslagen en bespuugd en bespot en hij liet dit toe voor jou en mij. Jesaja 53 zegt ‘Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.’ Jezus deed waartoe hij geroepen was. 

Uit de Matthaus Passion  58. Arie, vertaald)

Uit liefde wil mijn Verlosser sterven
Hij heeft geen zonden begaan
Opdat het eeuwige verderf
En de straf van het laatste oordeel
van mijn ziel worden weggenomen

Om te doen:

Bedenk dat Jezus deze pijn vrijwillig voor jou doorstond. Om stil van te worden…