Ga naar de inhoud

Goede Vrijdag: Opening

Bekijk hieronder de overdenking of lees het gedeelte zelf onder het filmpje.

Lezen: Mattheüs 27: 45-51

45Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 46Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 47Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ 48Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 49De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’ 50Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. 51Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. 

Opening

Jezus wordt gekruisigd, een langzame en pijnlijke dood. Op het moment dat Hij sterft, scheurt het voorhangsel in de tempel. Een gordijn dat het deel van de tempel waar de mensen mogen komen, scheidt van het Heilige der Heiligen, de aardse woonplaats van God. Jezus’ dood maakt de weg naar God weer vrij!

Om te doen:

Schrijf een persoonlijke boodschap aan God. Een vraag, een klacht, een dankzegging of een lofprijzing; alles is goed. Dankzij het kruis mag je alles bij God brengen: de weg is vrij! Vanavond herdenken wij dit samen met brood en wijn, doe je mee?