Meteen naar de inhoud

In jubileumseizoen als gemeente ook vooruitkijken

In dit jubileumseizoen 2023-2024 willen we niet alleen stilstaan bij de afgelopen veertig jaar en waar we nu staan, maar nadrukkelijk ook vooruitkijken en nagaan waar de Here God mogelijk met ons naartoe wil (Jaarthema: ‘Kom Opnieuw!’). Onderdeel van dat proces is de herijking van onze Missie en Visie waar we in oktober mee willen starten. In de algemene ledenvergadering voorjaar 2024 hopen we het een en ander rond te hebben en vast te stellen.

Inmiddels is er een Visiegroep gevormd die bestaat uit het Samen Jong kernteam, de oudsten, de stafleden en clusterhoofden en vertegenwoordigers van Tripodia. Daarnaast heeft een aantal gemeenteleden (na de oproep van de laatste Algemene ledenvergadering) zich ook aangemeld om mee te doen. Hoe ziet het programma er voor de komende maanden in grote lijnen uit? Dat leest u hieronder.

Planning

Bijeenkomsten:

Maandag 2 oktober: 19.30-21.30 uur Tripodia
Aan de slag met een persoonsbeschrijving van de BGK (creatieve workshop)

Maandag 16 oktober: 19.30-21.30 uur Tripodia
Aan de slag met de verwoording van onze Missie (op welke concrete doelstelling richten we ons?)

Maandag 30 oktober: 19.30-21.30 uur Tripodia
Aan de slag met de verwoording van onze Visie 2030 (welke droom heeft God voor ons?)

Maandag 27 november: 19.30-21.30 uur Tripodia
Aan de slag met de verwoording van onze Waarden (de kenmerken die we koesteren dwars door alles heen)

Enquête:

In de maand oktober gaan we een digitale enquête houden onder alle leden en niet-leden van de gemeente om te kijken waar we staan (SWOT-analyse) 

Nog meedoen?

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld om mee te doen of deze informatie niet eerder hebben meegekregen, wees dan gerust en bemoedigd :). Op de eerste avond is sowieso iedereen welkom om mee te doen en de enquête van oktober willen we ook gemeentebreed uitzetten. Voor de andere drie avonden bent u ook uitgenodigd, maar we vinden het wel fijn dat u er dan ook die drie avonden bent. Dat geeft de mogelijkheid om het samen echt een geestelijk proces te laten zijn waarin we met elkaar door de avonden heen Gods stem willen verstaan. Graag aan Jaap Ketelaar aangeven als u hieraan nog mee wilt doen ([email protected] / 06-28132664).

Als voorbereiding op 2 oktober kunt u hier klikken op een document dat inleidende informatie geeft over wat we gaan doen, op die avond meer.