Ga naar de inhoud

Interkerkelijke gebedsbijeenkomst voor Israël

Woendagavond 15 mei vindt de tweede interkerkelijke gebedsbijeenkomst voor Israël plaats. Net als vorig jaar wordt er in de Nieuwe Kerk gebeden voor Israël door afvaardigingen vanuit verschillende kerken. De gebedsbijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Vanuit de Baptistengemeente is broeder Gert Pluimgraaff afgevaardigd.

Antisemitisme

Het initiatief van ‘Bidden voor Israël’ komt vanuit de Hervormde gemeente Katwijk. Het moderamen van de Algemene Kerkenraad geeft op de website aan: “We zien dat het antisemitisme wereldwijd, en ook in ons eigen land, schrikbarende vormen aanneemt. Wij weten ons geroepen om te bidden voor het door de HEERE uitverkoren volk; om te bidden voor de vrede voor Jeruzalem en voor de volken rondom. Samen met zusters en broeders uit andere Katwijkse kerken en geloofsgemeenschappen komen we daarom D.V. op woensdag 15 mei 2024 bijeen voor een uur van gebed in de Nieuwe Kerk.”

Sprekers

Sprekers van de avond zijn ds. D.M. Heijkoop (Hervormde Gemeente) , ds. P. den Ouden (Hersteld Hervormde Kerk), ds. A.J.T. Ruis (Christelijke Gereformeerde Kerk) en br. G. Pluimgraaff (Baptistengemeente Katwijk). Via onderdstaande link kunt u de gebedsbijeenkomst van 21 oktober 2023 nog terugkijken.

Terugblik vorige editie