Ga naar de inhoud

Interkerkelijke ‘Week van Gebed’ ook in Tripodia

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed (van 15 t/m 22 januari) samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Ook in de Gemeente Katwijk zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Donderdag 19 januari vindt de gebedsbijeenkomst plaats in Tripodia. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken, SKIN en netwerk MissieNederland. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Doe goed, zoek recht. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.
Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

Missionaire Inspiratie avond

Op woensdag 18 januari 2023 vindt aansluitend aan de gebedsavond een missionaire inspiratie avond plaats in de Voorhof in Rijnsburg. Beoogd doel van deze avond is om naast biddend in deze wereld te staan ook met elkaar stil te staan bij de Grote opdracht om het evangelie te verkondigen. Ook vanuit de Baptistengemeente zijn we present om te laten zien op welke manier wij missionair betrokken zijn in de wijk.

De gebedssamenkomsten in de gemeente Katwijk vinden plaats op

  • maandag 16 januari: Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg (Goede Herder kerk)
  • dinsdag 17 januari: Vredeskerk Katwijk
  • woensdag 18 januari: PKN Rijnsburg (Voorhof)
  • donderdag 19 januari: Baptistengemeente Katwijk (Tripodia)

Alle gebeds samenkomsten beginnen om 19 uur.

Organisatoren zijn PKN Rijnsburg, Vredeskerk Katwijk, Gereformeerde en Hervormde Kerk Valkenburg en Baptistengemeente Katwijk. Er is geen aanmelding noodzakelijk.