Ga naar de inhoud

Israëlavond met ds. Wim ten Voorde en Mission Grace

Zondag 19 februari organiseert Baptistengemeente Katwijk een Israëlavond in Tripodia met het thema “Uitzien naar de Bruiloft”. Ds. Wim ten Voorde komt spreken en de band Mission Grace verzorgt de samenzang en zal ook enkele eigen Israëlische liederen laten horen.  

Ten Voorde

Het is de eerste van de twee avonden waar ds. Ten Voorde zal spreken dit seizoen. Op 19 februari gaat Ten Voorde in op de liefde naar het Joodse Volk en Israël, met daarbij verwijzend naar het Bijbelverhaal van de bruiloft in Kana. Tijdens de tweede avond op zondag 26 maart zal ds. Ten Voorde ingaan op de diepere betekenis van de bruiloft te Kana en heenwijzen naar de Grote Bruiloft. Dominee Ten Voorde is voor veel Katwijkers geen onbekende. Van 1989 tot 2006 was hij als dominee verbonden aan de Hervormde Gemeente Katwijk. Nu spreekt hij regelmatig in het land over het volk Israël en is hij als spreker ook verbonden aan de organisatie Christenen voor Israël.

Bewuste keus

Baptistengemeente Katwijk kiest ervoor om structureel aandacht te geven aan het volk Israël. Voorganger Jaap Ketelaar: “Inmiddels wordt voor de derde keer een serie Israël-avonden georganiseerd. Dat betekent dat we zo’n vier avonden in een seizoen organiseren waarin verschillende sprekers vanuit hun hart vertellen over hun betrokkenheid bij Gods volk. Zonder al te veel voorkennis moet je betrokken kunnen zijn of raken bij het onderwerp. Daarnaast zijn we bezig met een onderwijsprogramma waarin we op onderdelen een verdiepingsslag kunnen maken.” De Baptistengemeente hoopt daarnaast ook een partnerschap aan te kunnen gaan met een Messias-belijdende gemeente in Israël om op die manier de verbinding te zoeken. 

Iedereen is van harte welkom! De Israëlavond begint om 19.00 uur en is rond 20.30 uur afgelopen. Er is een collecte voor de onkosten. Na afloop zijn er nog verschillende Israëlische hapjes en drankjes.

Spreker Michiel van Steenwinkel tijdens de laatste Israël-avond op zondag 13 november