Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet de tegenstander (november)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet de tegenstander’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er zijn ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. Onder de tekstgedeelten vind je de introductie van Jaap Ketelaar. Het gesprek met een gemeentelid doen we deze maand op de derde zondag in de dienst. Veel zegen!

Luc.4: 1-13 (De verzoeking in de woestijn)

Jezus was vervuld van de Heilige Geest toen Hij de woestijn in ging. 

 • Ben jij vervuld of ervan bewust dat je vervuld bent van de Geest? 
 • Ben je je er ook van bewust dat je daardoor een gevaar bent voor de tegenstander en dat hij zal proberen je dwars te zitten en van God af te houden?!
 • Hoe ga je daar mee om? Hoe kun je je daarop voorbereiden?

Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld. De duivel wil Hem van God afhouden en probeert Hem te misleiden door de waarheid te verdraaien.

 • Hoe reageert Jezus hierop en wat kunnen wij daarvan leren? 

Hier zien we hoe belangrijk kennis van Gods Woord is – Jezus kent de Waarheid en kan dat als verweer gebruiken. Hij heeft zichzelf als het ware gewapend met de gordel van de waarheid. Lees met elkaar Efeze 6:10-18

 • Heb jij vanmorgen de wapenrusting aangetrokken?
 • Kun je een voorbeeld geven waarin je door de duivel op de proef werd gesteld en je je wel of niet hebt kunnen verweren. Wat als je dat wel/niet had gedaan?

Mar.5:1-20 (Bevrijding en reactie)

Een bijzondere ontmoeting heeft Jezus hier. Een man met een boze geest in zich, een boze geest die Jezus erkent als Zoon van de Allerhoogste God en bang is voor Hem.

 • Heb jij wel eens zo’n ontmoeting gehad? 
 • Ben je wel eens iemand tegengekomen waarvan je wist dat hij/zij een boze geest in zich had of dat je merkte dat die persoon niet bij God hoorde? 
 • Besef je wat een macht er in je woont als je Jezus hebt aangenomen als je Redder en Heer?! 

De man wordt erdoor gekweld en de boze geest smeekt Jezus om hem geen pijn te doen of uit die buurt weg te jagen, want ze willen graag in die buurt blijven. Een vreemd verzoek vind ik, maar Jezus gaat erin mee.. 

 • Wat vind je van dit Bijbelgedeelte? 
 • Waarom mochten ze in de kudde varkens? Mijn dochter vindt dat niet eerlijk, want alle varkens gingen dood. Had dat anders gekund?

De varkenshoeders en de mensen uit het dorp vonden het maar eng en verzochten Jezus dringend om weg te gaan.

 • Heb jij weleens weerstand ervaren, dat mensen je verzochten om weg te gaan, omdat je Jezus volgt of ben je op een andere manier nagekeken? 

De man wilde met Jezus mee, maar Jezus zei dat hij het goede nieuws aan zijn familie en vrienden moest vertellen. 

 • Hoe vaak vertel jij mensen over wat God heeft gedaan in jouw leven, hoe goed Hij voor jou is geweest?

Mar.3:7-19 (Inschakeling leerlingen)

Jezus is hier weer omringd door mensen, Hij geneest zieken en drijft boze geesten uit, waar Hij overigens tegen zegt dat ze niet mochten zeggen wie Hij was. Vervolgens kiest Hij Zijn twaalf apostelen uit om hen erop uit te sturen. Zij moesten het plan van God bekend gaan maken en kregen ook de macht om boze geesten uit te drijven. 

 • Denk je dat Jezus jou ook uitgekozen heeft om Gods plan bekend te maken?
 • En heb je ook de macht gekregen om boze geesten uit te drijven? 

Hij heeft je in ieder geval zeker weten Zijn Woord en Wapenrusting gegeven om je staande te houden, om je te verweren, daar mag je in gaan staan!

Luc.22:28-34 (Door mensen om je heen)

Jezus waarschuwt en bemoedigd de discipelen hier voor wat komen gaat. Ze zijn trouw geweest en worden daarvoor beloond, het zij later in de hemel, maar toch! Hij zegt hen ook dat ze elkaar moeten sterken in hun geloof, ook als ze zelf zijn afgedwaald. Hij zegt het in dit gedeelte specifiek tegen Petrus, maar 

 • Wat zouden wij hiervan kunnen leren? 
 • Hoe kunnen wij elkaar sterken in ons geloof? 

We hebben deze maand geleerd dat de duivel listig is en je probeert te pakken op je zwakke punten en momenten. 

 • We hebben geleerd dat we ons staande kunnen houden door in Zijn Woord te lezen en te memoriseren! 
 • Wat neem je mee na deze studies en deze maand?

Zing, luister of lees met elkaar de tekst van het volgende liederen: 

Opwekking 867 – De naam van Jezus

Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar