Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet kwetsbaren (mei)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet kwetsbaren’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er is ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. 

Mei | Kwetsbaren (armen / zieken / prostituees / belasting-oplichters)

Begin deze samenkomst eens met een lied. Suggestie: Opwekking 679 – Hij is hier met tekst – YouTube

Luc. 21:1-4 Het hart van de arme

Dit blijft een fantastisch mooi voorbeeld! Deze vrouw geeft vanuit haar hart en Jezus ziet dat. ‘Het zijn de dingen die je doet, die niemand ziet, die zeggen wie je bent.’ Maar Jezus ziet ze wel en Hij zal je ervoor belonen, al is het misschien niet altijd op aarde, Hij zal je wel zegenen!

 • Wat vind jij van dit verhaal?

Naast dat het mooi is, is het ook een opdracht aan ons om ook met heel je hart te geven. Tenslotte is alles wat je nu hebt van God en heb je het in bruikleen. Hij heeft je talenten gegeven en het is aan jou om die te vermeerderen van 30, 60 of zelfs 100 voudig. 

 • Hoe ga jij met je financiën om? Is jouw geld van God?

Ik ben van huis uit gewend om een tiende te geven van alles wat binnenkomt, hoe doen jullie dat? Deel de voorbeelden met elkaar van de keren dat God jullie gezegend heeft, omdat je Hem trouw bent en met heel je hart dient!

Marc. 5:25-34 Het geloof van de zieke

Hier is nog zo’n mooi voorbeeld van een vrouw die zich helemaal overgeeft aan Jezus. Haar geloof heeft haar genezen en het mooie hiervan vind ik ook dat Jezus haar ‘dochter’ noemt, de enige keer in de Bijbel dat Hij dat tegen iemand zegt, dat moet bijzonder zijn geweest! 

 • Met welke ziekte of gebrek heb jij te kampen op dit moment? Of welke pijn en moeite heb je op dit moment? Hoe ga je daarmee om? 
 • Als je met elkaar hierover praat, hoe kun je dan van elkaar leren? Welke houding zou God op prijs stellen? Welke voorbeelden zien we in de Bijbel en in de mensen om ons heen?  

Luc. 7:36-50 De waardigheid van een zondares

CECE WINANS – ALABASTER BOX (LIVE) – YouTube – Lied over Maria die de voeten van Jezus zalft.

Weer een vrouw die bij Jezus komt met alles wat ze heeft! Jezus hield van vrouwen, in die tijd waren zij ook de kwetsbaren – niet in de hulpeloze zin, maar ze zijn anders dan mannen en dat is niet erg – zo heeft God ons nou eenmaal anders geschapen, om elkaar aan te vullen! Waar we wel gelijk in zijn is dat we allemaal zondaars zijn en in dit verhaal wist de vrouw dat heel goed, daarom was haar dankbaarheid ook zo groot.

Besef jij dat je een zondaar bent en dat de grootste genezing die Jezus je wilt geven die van je hart is? Hij wil je een schoon en rein hart geven, daarom zegt Hij ook tegen zoveel mensen eerst: “Je zonden zijn je vergeven.” voordat Hij de andere kwaal geneest. God is geen boeman, maar Hij is wel een jaloers God, Hij wil jouw hart niet delen met een andere god, een afgod of de mammon. Hij is liefdevol en goed en heilig en rechtvaardig!

 • In wie herken jij je het meest uit dit verhaal? Ben je een Maria die de voeten van Jezus zalft of Simon de Farizeeër, ben je Judas die het maar verkwisting vindt of ben je een van de andere aanwezigen?
 • Wat is jouw rol, jouw houding, hoeveel is jou kwijtgescholden en hoe dankbaar ben je daarvoor? En hoe uit je dat naar God toe?

Luc. 19:1-10 Geen schaamte voor een oplichter

Zacheüs was een kwetsbare door eigen toedoen. Hij werd sociaal uitgesloten, hoorde eigenlijk nergens bij, niet bij de Romeinen en zeker niet meer bij de Joden, het was een eenzaam beroep en ik denk dat hij zich ondanks zijn rijkdom niet heel gelukkig voelde. 

 • Hoe gaan wij om met mensen die aan de rand van de maatschappij leven? 
 • Hoe gaan wij om met mensen die rijk zijn en het allemaal voor elkaar lijken te hebben? 
 • Hoe gaan wij om met mensen die op zoek zijn naar God, maar het niet laten blijken in hun gedrag en houding? 
 • Zijn wij als gemeente open en bereikbaar voor deze mensen? 
 • Jezus koos ervoor om naar de zieken te gaan, de verlorenen, de zoekenden, want zij hebben het juist het meest nodig!

Ik worstel daar weleens mee, maar ik denk steeds meer dat ik het goede nieuws zo duidelijk mogelijk moet delen met hen die het willen horen. Er zijn zoveel mensen die wel weten wat het Christendom inhoudt, maar geen relatie meer met Jezus hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die het nog niet weten, voor die mensen mogen wij een open deur zijn en eropuit gaan om het hen te vertellen! Doen jullie mee? Zoals Jaap het zei: “Wij mogen een gemeenschap zijn voor de uitgekotste!”

 • Wat mag Jezus in jou doen en door jou heen?