Ga naar de inhoud

Maandthema september: Ons hart vertrouwt

In seizoen 2023-2024 staan wij stil bij het feit dat Baptistengemeente Katwijk 40 jaar bestaat. Terugkijkend zien we tijden van ‘bergen’ en zegen, maar ook van ‘dalen’ en moeite en strijd. In dit alles was er één constante factor: onze God. Hij die trouw is, ons vasthoudt en ons bemoedigt het van Hem te (blijven) verwachten. Nu we een nieuwe fase in gaan staan we, met alle generaties, vóór Hem en bidden: “Kom opnieuw, in Uw Majesteit, in Uw kracht, wij wachten op U en wijden ons aan U toe!

centrale Bijbelteksten:

Mattheüs 7:7-11
1 Sam. 7:8-12

Inleiding

Ja, de aftrap is genomen tijdens de startzondag en nu mogen jullie/wij dat ook doen op de kring. Zien jullie er ook zo naar uit wat God gaat doen in dit bijzondere (jubileum)jaar? Ik werd bepaald bij de tekst uit 1 Korinthe 16:13, waar staat: “Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.” Boven hoofdstuk 16 (nbv) staat: reisplannen en groeten. Dit gaat natuurlijk over Paulus en de zijnen, maar ik vond het voor ons als gemeente ook wel van toepassing. We zijn immers allemaal onderweg, we zijn op reis, samen als geloofsgenoten, als familie en we maken plannen voor de toekomst, voor dit jaar, de feestweek. 

Maar wat gaat de toekomst ons brengen? Hoe gaat het er in de wereld aan toe? Wat is onze rol daarin als persoon, als kring, als kerk? En dan is het belangrijk dat we waakzaam zijn, volharden, moedig en sterk zijn! Hoe doe je dat? Juist, lees je Bijbel, bidt elke dag! Zo simpel? Eigenlijk wel, maar toch ook weer niet en dat weten we uit ervaring, terugkijkend op 40 jaar gemeente zijn en je persoonlijk leven (langer of korter). En toch.. als we dan terugkijken, zien we Gods trouw erdoorheen, door alle jaren, dag in dag uit is Hij trouw geweest. Misschien niet altijd zichtbaar voor ons, soms misschien wel heel ver weg, tijden van onrust, pijn, verdriet, rouw, noem maar op. Denk dan aan dat gedicht over de voetstappen in het zand, waar Hij jou droeg, ons droeg. Makkelijker gezegd dan gedaan, ja, eens, maar het blijft onze houvast. Hij blijft onze houvast, kijk maar naar Paulus, Mattheüs, Samuel, David en vele anderen en daar gaan we van leren dit seizoen. 

Vragen

  • Herken jij die trouw van God?
  • Herken jij dat ons hart vol van vertrouwen mag zijn op basis van wat we in het verleden hebben gezien en meegemaakt van Gods trouw, voor de jaren die voor ons liggen?
  • Hoe start jij dit seizoen?

Bekijk (als je dat nog niet gedaan hebt) het introductiefilmpje voor deze maand of lees samen: Mattheüs 7:7-11 en daarna ook 1 Samuel 7:8-12. 

Mattheüs schrijft over vragen, zoeken, kloppen. Zoals ik hierboven al schreef, is dat vast iets wat je wel eens gedaan hebt in je leven! Maar Jezus, die dit zegt, geeft ook antwoord. God is een God van communicatie, verbinding, relatie. Hij komt ons hierin tegemoet en stelt gerust, laat Zich vinden. Hoe bijzonder is dat?! In de verzen daarna beschrijft Hij zich als een Vader, zoals Jaap al zei; Hij appelleert hoe wij met onze eigen kinderen omgaan en Zichzelf als persoon, zodat wij Hem kunnen herkennen. God is de God die voorziet – Jahweh Jireh. 

Vragen

  • Herken jij deze God/ deze Persoon van God? De Vader, de Voorziener?
  • Ga jij ook naar Hem toe met je vragen, je zoektocht, klop je bij Hem aan? Waarom? Probeer deze vraag zo te beantwoorden, alsof het een kind is dat het aan je vraagt. 

De Israëlieten wisten (uiteindelijk) wel wie ze om hulp moesten vragen, 1 Samuel 7:8 ‘Laat ons niet in de steek en roep voor ons de Heer, onze God, te hulp, opdat Hij ons redt …’. En ze hadden gelijk, vers 12b: “… Eben-Haëzer. ‘Want’, verklaarde hij, ‘tot hier heeft de Heer ons geholpen.’ ”. God laat zich keer op keer weer zien – als je bidt, vraagt, zoekt of klopt, Hij is er! Otto de Bruine zegt het zo: “bidden is als een boeket”. Een boeket dat bestaat uit vele kleuren, helder, groots en vreugdevol, kleiner, donkerder. Zet het op tafel, Hij ziet het!

Vragen

  • Hoe ziet jouw boeket er vandaag uit? Zet je het op tafel?
  • En durf je ook aan die tafel te gaan zitten om met Hem in gesprek te gaan, te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft – voor vandaag, voor deze week, voor dit jaar? 

Vertrouwen op God is niet alleen ervan uitgaan dat Hij jou hoort, ziet en voor je zorgt – hoewel dat helemaal waar is, is het meer dan dat. Het is ook vertrouwen dat Hij spreekt, dus dat jij luistert. Vertrouwen dat Hij voorziet, dus dat je gelooft en daarin stappen durft te zetten of juist niet zet. Vertrouwen dat Hij er altijd is, ook al voel je Hem niet, dus Hem liefhebben met heel je verstand, naast hart en ziel. Wat zegt God tegen jou/jullie als kring en wat gaan jullie daarmee doen?