Ga naar de inhoud

Israël Avonden op zondag 13 november van start

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer vier avonden gepland rondom Israel. Als gemeente willen we graag op een laagdrempelige manier Israel bij het hart van mensen brengen. Het thema van deze avonden is Uitzien naar de Bruiloft. Het thema verwijst naar Jezus die in de Bijbel ook wel de bruidegom wordt genoemd die terugkomt om zijn Gemeente (de bruid) op te halen. Ons gebed mag zijn dat de joden Jezus ook als hun Messias mogen erkennen en uit mogen kijken naar zijn wederkomst.

Aftrap met Michiel Steenwinkel

De eerste Israël Avond is op zondag 13 november 2022. Michiel Steenwinkel van CGI (Comité Gemeentehulp Israël) zal komen spreken. Hij is ook betrokken bij Messiasbelijdende gemeentes in Israël. Op de Israël Avond zal er een verkenning gedaan worden langs deze gemeentes en zal er gekeken worden of we eventueel een partnerschap aan kunnen gaan met een Messiasbelijdende gemeente.

Meer info

De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur. De toegang is gratis. De muzikale invulling tijdens de avond wordt verzorgd door Mission Grace. En na afloop zijn er ook weer Israëlische lekkernijen klaargemaakt. De andere data dit jaar zijn:

Zondag 19 maart 2023, met ds. W. ten Voorde uit Nunspeet
Zondag 26 maart 2023, met ds. W. ten Voorde uit Nunspeet
Zondag 16 april 2023, filmavond met Joods-Galilese bruiloft