Ga naar de inhoud

Jaarthema: Jezus ontmoet buitenlanders (april)

We werken dit seizoen 2022-2023 als Baptistengemeente met het jaarthema ‘Jezus ontmoeten!’ Van september 2022 tot en met juni 2023 staan ontmoetingen van Jezus centraal met personen en doelgroepen, elke maand een andere. Deze maand staan we stil bij ‘Jezus ontmoet buitenlanders’. Als huiskringen willen we hier ook bij stil staan en daarom willen we jullie de volgende hulpvragen meegeven om samen over door te praten:

“Wie is Jezus en hoe gaat Hij om met de personen / doelgroepen die Hij ontmoet? Wat gebeurt er: wat zie, hoor, proef, voel je? Wat doet en zegt Hij en wat kunnen wij, als Zijn leerlingen, daarvan leren? Hoe kunnen wij Hem hier als voorbeeld in volgen?”

Teaser

Elke eerste zondag van de maand wordt de persoon/doelgroep van die maand geïntroduceerd middels een korte ‘teaser’ (filmpje) vooraf. Bekijk de video met Jaap Ketelaar hieronder. Daarnaast is er via een filmpje een ontmoeting met een gemeentelid. Het gesprek hiervan wordt naderhand ook op de website of social media gedeeld. Naar aanleiding van de preek, de teaser en de ontmoeting kan er in de huiskringen nagepraat worden over het onderwerp van die zondag of maand.

Hulpvragen

Lees de volgende Bijbelteksten met elkaar. Dit mag in één keer, maar per keer een tekst pakken, kan natuurlijk ook. Bespreek vervolgens bovenstaande vragen met elkaar. Dit kan elke maand herhaald worden, maar dan toegespitst op dat specifieke thema. Er is ook nog een aantal specifieke vragen bij elke Bijbeltekst gezet. Daar zouden jullie ook gebruik van kunnen maken. 

April | Buitenlanders (het Overjordaanse / Samaritanen)

Do not take advantage of a hired worker who is poor and needy, whether that worker is a fellow Israelite or a foreigner residing in one of your towns. Deut. 24:14
U mag de arme en behoeftige dagloner, iemand van uw broeders of van de vreemdelingen die in uw land binnen uw poorten is, niet onderdrukken. Deut. 24:14

Mat. 15:21-28 onze plek weten als niet-Joden

Ten eerste is het goed dat we ons beseffen dat wij niet Gods verbondsvolk zijn, maar geënt op de goede olijfboom

Romeinen 11:16-18. Omdat Abraham en de profeten het volk van God waren, zullen hun kinderen het ook zijn. Als  de wortel van God is, zijn de takken ook van Hem. Sommige takken van de goede olijfboom zijn afgebroken. En u, niet-Joden, bent als wilde olijftakken op de goede olijfboom geënt. Nu u tussen de andere takken staat, krijgt u net als zij voedsel uit de wortel. Nu moet u vooral niet neerkijken op de takken die weggebroken zijn. Verbeeld u maar niets! U bent maar een tak en niet de wortel die alle takken draagt.

Lees Mattheüs 15:21-28 (nu nog eens). Jezus had een missie: de Joden vertellen over Gods Koninkrijk – Samaritanen zijn ook Joden, van het Noordelijke Koninkrijk van Israël, wel vermengd met andere volken in de tijd van de Assyrische ballingschap. Jezus was dus gekomen voor de Joden en niet voor de andere volken, nóg niet! In deze tekst lezen we over een Kanaänitische vrouw, een niet-Jood, die Jezus om genezing van haar dochter vraagt. 

 • Wat vind je van deze tekst? Wat is je eerste gedachte? 

Mijn eerste gedachte was vooral onbegrijpelijk, dat Jezus zo bot kan zijn. Waarom laat Hij haar achter hen aan schreeuwen zonder te reageren, waarom wijst Hij haar eerst af? Maar als ik dan het stuk een aantal keer herlees en er even op kauw, met behulp van anderen, dan is het denk ik zoals ik hierboven al schreef: Hij had een missie en Hij was in de eerste plaats voor de Joden gekomen, dat was deze vrouw niet. Jezus liet zich niet afleiden van Zijn missie. 

 • Wat is jouw missie? Welke doelen heb jij voor jezelf gesteld en hoe houd je jezelf daaraan vast, hoe houd je die voor ogen, zonder je te laten afleiden? 
 • Welke dingen leiden jou af en hoe zorg je ervoor dat dat niet meer gebeurt?
  • Je zou bijvoorbeeld je grenzen naar voren kunnen halen: daarmee bedoel ik dat je het jezelf eigenlijk moeilijker wilt maken om in de verleiding te komen. Zit de verleiding in eten, haal dan minder eten in huis wat je in de verleiding brengt. Zit de verleiding in het veelvuldig dingen kopen, zorg dan dat je een limiet op je pas zet en laat bijv. je andere pas thuis. Zit de verleiding in gebruik van je mobiel, leg die dan bewust op een andere plek. Zit de verleiding in het kijken naar bepaalde filmpjes die niet goed voor je zijn (vul zelf maar in..), zorg dan dat er een beveiliging op je mobiel zit. 
  • En!! Wat heel belangrijk is, is dat je jouw verleidingen deelt met iemand anders, zodat je de ander kunt vragen om jouw grens te bewaken.

Ok terug naar de Bijbeltekst! Deze vrouw was geen Jood, maar ze geloofde wel dat Jezus haar dochter kon genezen. Ze bleef volharden! Dit doet me denken aan het verhaal over de buurman die ‘s nachts aanklopt voor een brood. Als de buurman blijft kloppen/ volharden doet de ander vast wel een keer open, omdat hij het irritant vindt dat er ‘s nachts aan zijn deur geklopt wordt. Jezus ziet haar volharding en geloof en op basis daarvan geeft Hij haar waar ze om vraagt. Bijzonder toch?! 

 • Hoe volhardend ben jij – in de goede zin van het woord 😉 Wat is jouw vraag aan Jezus, waar bid je al heel lang voor of waarvoor ben je gestopt te bidden? Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar denk er eens over na?

Joh. 4:4-42 Jezus is de brug

Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw bij de put. Over dit Bijbelgedeelte is denk ik al heel vaak iets gezegd. Het blijft natuurlijk een mooi verhaal en bijzonder hoe Jezus contact maakt met haar en eigenlijk de brug slaat tussen de Joden en de Samaritanen. Jaap gaf het al aan in het filmpje, dus bespreek de volgende vragen eens met elkaar:

 • Hoe ga jij om met buitenlanders en met mensen in jouw omgeving die misschien bekendstaan als ongemanierde of asociale mensen? 
 • Wat voor gesprekken voer jij, hoe praat je over anderen?
 • Hoe kun jij een brug slaan tussen hen en jezelf of tussen hen en de andere mensen om je heen met wie je normaal omgaat?

Marc. 5:1-20 Niet iedereen staat open

Dit Bijbelgedeelte hebben we eerder samen gelezen toen Jezus de tegenstander ontmoette. Laten we nu eens inzoomen op de verzen 14-17.De mensen horen de verhalen over wat er gebeurd is, ze zien de man die voorheen bezeten was, nu bij zijn volle verstand en netjes gekleed, maar de verbazing slaat om in angst i.p.v. verwondering. Ze worden bang voor Jezus en alles wat Hij kan of zou kunnen doen. 

 • Ben je ook weleens bang geweest voor Jezus? Hoe kwam dat?
 • Hoe is dat veranderd?

Sta even een moment met elkaar stil bij de grootheid, de glorie en de heerlijkheid van God. Hoe geweldig is het dat Hij jou/ jullie nooit heeft losgelaten en nooit zal doen ook! Dat Hij hier nu bij ons is en ons op het oog had al voordat we geboren waren! Dank Hem dat Hij jou eerst heeft liefgehad en altijd lief zal blijven hebben. Dank Hem voor de wandel die je met Hem mag hebben en dank Hem voor de gesprekken die je mag hebben met anderen over Hem, zodat ook zij Hem mogen leren kennen, zoals Hij is, niet zoals zij Hem misschien zien of over Hem gehoord hebben.

 • Merk je in gesprekken met mensen dat zij bang zijn voor Jezus? Of een andere houding hebben t.o.v. Hem, omdat ze óver Hem gehoord hebben, maar Hem zelf niet echt kennen? Of wellicht juist omdat ze (denken) Hem wel gekend (te) hebben.
 • Niet iedereen staat open.. daar zijn legio aan voorbeelden van te geven, redenen en verklaringen, maar hoe kunnen wij/ hoe kan jij daar wellicht iets in veranderen? 
 • Of moet je dat niet willen? Jezus ging hier ook gewoon weer weg.. Hoe weet je wanneer je wel iets moet doen of zeggen en wanneer niet? Wanneer loop je weg? 

Ik denk dat het in de mens zit om aardig gevonden te worden – sommigen meer dan anderen – niet wijzen nu, dat is niet aardig! 🤭 Maar, daar zit vaak de crux als het gaat om wat je wel en niet zegt tegen mensen die Jezus niet (willen) kennen. We blijven vaak te lief. En lief zijn is goed, zolang het niet tegen de waarheid in gaat. En dan heb je natuurlijk ook de andere kant: hoe breng je die waarheid? Dan is het wel weer fijn om dat lief te doen. Kortom: Liefde en Waarheid gaan hand in hand en zitten vast aan de armen van Genade! 

 • Bid samen voor de mensen die bij jullie in gedachten zijn gekomen als het gaat om het delen van het Evangelie!

Mat. 28:16-20 geroepen voor alle volken

Dit is dé tekst voor een baptistengemeente, toch? Jezus zegt: “Ga eropuit en maak alle volken tot Mijn leerlingen, doop hen en leer hen altijd te doen wat Ik gezegd heb.” 

 • Waar denk je aan als je deze tekst leest?

Jaap zei het al in zijn filmpje, je hoeft de wereld eigenlijk niet meer in te trekken, de wereld komt naar jou toe met alle migranten die ons land binnenkomen. We kunnen gewoon vanuit huis de mensen bereiken.

 • Wat vind je daarvan en hoe ga je daarmee om? 
 • Hoe open ben jij naar migranten? Of zijn er weinig migranten bij jou in de buurt?

Onze gemeente staat in de Hoornes, een wijk waar veel buitenlandse mensen wonen.

 • Zijn daar mogelijkheden die wij als gemeente kunnen benutten? 
 • Maar voordat we in de ‘we-doen-dit-wel-even-modus’ schieten, is het denk ik goed als we eerst voor de Hoornes bidden, ook in ons persoonlijk gebed, als dat nog niet zo is! Bid samen voor de wijk en de gemeente en hoe we oog kunnen hebben voor elkaar!