Ga naar de inhoud

Opdraagdienst: ‘Het christelijk leven is niet makkelijk’

Hoe kunnen we het Woord van God en de wereld gebruiken als wapens in de strijd van het geloof? Spreker Lucas Lohuis sprak over de strijd van het geloof naar aanleiding van de verzoeking van Jezus in de woestijn (Lucas 4:1-13) Voorafgaand aan de aanbidding en de preek werd de kleine Ellis opgedragen. 

Woestijnfase

Lucas vergeleek de strijd van het geloof met het volk Israël die nadat ze bevrijdt waren uit de slavernij wel de woestijn in moesten voordat ze in het beloofde Land aankwamen. “Dat patroon is nog steeds gaande. We zijn al bevrijd van de macht van de dood, doordat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan. Maar we zitten nog in de woestijnfase en daar is ook strijd.”

Zwaard

Achtereenvolgens behandelde Lucas de strijd tegen de wereld (denkpatronen, haat en vervolging), strijd tegen zondige verlangens en strijd tegen de leugens en de verleidingen van Satan. Maar bovenal is er ook de strijd voor vreugde in God. Het wapen wat we kunnen inzetten in die strijd is het zwaard, oftewel het Woord van God. 

Kauwen

Lucas die in het dagelijks leven ook voor de klas staat, vertelde hoe hij op een jeugdkamp gesprekken had met jongeren die te maken hebben met strijd. “Dan gaat het ook over zelfmoordgedachten en gevoelens van minderwaardigheid. Als iets de jongeren kan helpen dan is het wel om Gods Woord te gaan lezen. Er is weinig zo opbouwend als het onthouden van een tekst en daarop gaan kauwen.”