Ga naar de inhoud

‘Missionaire houding, gevoel voor vernieuwing en verbinding’

  • Overige

Jaap Ketelaar is bijna vier jaar geleden aangesteld als voorganger nieuwe stijl. Niet meer de klassieke voorganger die op de voorgrond staat, maar vooral coachend richting het leiderschapsteam en een hart voor de missionaire roeping van de gemeente. Zijn termijn van vier jaar loopt nu af. Hoe nu verder?

Gesprekken

Marcus Potters: “We hebben verschillende open gesprekken gevoerd met elkaar, waarin is teruggeblikt en vooruitgekeken. Er zijn afgelopen tijd behoorlijk wat acties in gang gezet op gebied van Missie en Pastoraat. Maar er komt de komende periode ook van alles op ons af: De herijking Missie en Vise, maar ook hoe we omgaan met onze huisvesting. Kansen en ook uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Hoe gaan we om met een gemeente die groeit?”

Rust en stabiliteit

“We hebben iemand nodig met een missionaire houding, en gevoel voor vernieuwing en verbinding. Maar we merken ook dat de gemeente behoefte heeft aan rust en stabiliteit. Daarom zien wij het zitten en is het ons voorstel om ook de komende vier jaar met Jaap Ketelaar als voorganger door te gaan.”

Bekijk hier de mededeling tijdens de ALV