Ga naar de inhoud

Onvergetelijk 18+ weekend voor ruim vijftig jongeren (foto’s)

Afgelopen weekend is de 18+ jeugd van de Baptistengemeente een weekend naar Otterlo geweest. Het thema was ‘Tune in’. Dat betekent letterlijk ‘afstemmen’ of ‘af te stemmen op’. Dat is waar het over ging dit weekend: Hoe stem je af op en met de Heilige Geest? Zo’n vijftig jongeren uit de gemeente, maar ook daarbuiten mochten een bijzonder weekend beleven.

Sprekers

Sprekers Chris Snoep en Bart de Mooij namen ons mee in het thema. Aan de hand van het Woord en getuigenissen leerde Chris hoe God tot ons kan spreken en dat de Bijbel daarvoor het fundament is. Bart zoomde in op Johannes 10 waarbij de schapen de stem van de goede Herder herkennen. Hij leerde ons dat ruis ervoor kan zorgen dat we de stem van de Herder minder goed horen en vertelde daarbij over het belang om op Hem gefocust te blijven.

Stille tijd

Door stille tijd verdiepten we ons verder in het thema. De stille tijd deden we individueel, waarna we in kleinere groepjes terugkoppelde waar we bij waren bepaald. Dit zorgde voor mooie, leerzame en open gesprekken met elkaar.  Naast verdieping en vrije tijd, was er ook een gezellige pupquiz, een gaaf bosspel (Schatten Roof) en een Volleybaltoernooi, waar we volop van genoten hebben. 

Worshipavond

En dan was er nog een worshipavond. Met Erik de Mooij en zijn band hebben we God geprezen. Ook hebben we naar een getuigenis van een jongere geluisterd en met elkaar gebeden. Kort om: Door Gods Woord, de verdieping, gezelligheid en de ontmoetingen werd dit een weekend om niet meer te vergeten en een markeringspunt in het volgen van de Koning!