Ga naar de inhoud

Interkerkelijke gebedsweek smaakt naar meer

Vijf kerken uit Katwijk trokken vorige week gezamenlijk op tijdens de week van Gebed. Elke kerk was gastheer van een gebedsavond en op woensdag was er een missionaire inspiratieavond in de Voorhof met verschillende initiatieven om kerk voor de samenleving te zijn. Donderdag was in Tripodia een van de laatste gebedsavonden. Er kwamen zo’n veertig mensen op af. Voorganger Jaap Ketelaar was enthousiast: “Dit smaakt naar meer!”

Samenwerking

De gebedsweek is een landelijk jaarlijks initiatief waarbij kerken opgeroepen worden om te bidden voor eenheid en allerlei andere thema’s. In Katwijk werd dit jaar samengewerkt met de PKN uit Rijnsburg, de Gereformeerde en Hervormde kerk uit Valkenburg en de Vredeskerk en Baptistengemeente uit Katwijk. De samenwerking beviel goed. Jaap Ketelaar die gastheer was op donderdagavond in Tripodia ziet een mooi vervolg: “Je weet je niet alleen, maar je voelt je ook onderdeel van Gods Gemeente in Katwijk. En het mooie is dat elke kerk zijn eigen karakter meegeeft aan de gebedsavond.”

Goed doen en recht zoeken

Bij de Baptistengemeente wordt de avond begonnen met een aanbiddingsmoment. Vader en zoon begeleiden samen op gitaar de aanwezigen in het zingen van enkele bekende Opwekkingsliederen. Na het zingen vraagt de aanbiddingsleider of er enkele van de aanwezigen willen bidden. Er wordt gebeden met de vraag of God de plekken van gebed wil zegenen. Een andere deelnemer vraagt om vrijmoedigheid om ‘de kracht van de opstanding’ te verkondigen. Een dame vraagt vergeving ‘omdat we U zo vaak in de weg lopen’. Na het bidden wordt het lied ‘Vul dit huis met Uw glorie gezongen. Daarna leest de voorganger een stukje uit de bijbel waar wordt opgeroepen om goed te doen en het recht te zoeken. “Het Evangelie heeft absoluut ook een horizontale dimensie”, vertelt de voorganger. Hij somt daarna een aantal praktisch gebedsonderwerpen op, van eenheid tussen kerken tot de rol van de kerk in een tijd van polarisatie, maar ook het klimaat en de overheden worden genoemd als gebedsonderwerp. In kleine groepjes wordt er met elkaar voor gebeden. 

Michael de Jong begeleidt samen met zijn zoon Levi de samenzang tijdens de gebedsavond

Kerkmuren

Een uur later is de gebedsavond afgelopen. Er wordt nog een zegen meegegeven en een slotlied gezongen. Daarna is er koffie waarbij de bezoekers nog even met elkaar door kunnen praten. Een deelnemer vindt het bidden eigenlijk veel te kort, maar ze is vooral blij met het initiatief. Enthousiast stapt ze op een groepje jongeren af die voor haar nog onbekend zijn en stelt zichzelf voor. Want naast het bidden levert de gebedsweek ook een mooie bijdrage om over kerkmuren heen te kijken. Vanavond werd het belang gezien om juist in dit soort activiteiten samen op te trekken. Een bezoeker verwoordde het in haar gebed als volgt: “Mogen we elkaar vasthouden als broeders en zusters in Katwijk en U in vrijheid aanbidden, want U bent het waard.”